Aktuality

Vážení členovia Združenia, dámy a páni,

Knižná revue vyhlásila čitateľskú anketu Kniha roka 2017.

Práve prebieha jej 27. ročník, v ktorom môžete hlasovať za knihy s vročením 2017 v kategóriách Kniha roka a Debut roka.

Všetky informácie, aj možnosť hlasovať, nájdete na http://www.kniznarevue.sk/


.

Fond na podporu umenia vyhlasuje novú Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí v rámci podprogramov:
– 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry,
– 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra,
– 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra,
– 3.5.2 Vzdelávacie aktivity – literatúra,
– 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,
– 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity…
Bližšie informácie sa dočítate na linku: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/406-vyzva-c-7-2018

a zároveň stále trvá aj aj Výzva č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
– 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež – štipendium,
– 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež…
Bližšie informácie sa dočítate na linku: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/399-vyzva-c-6-2018

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1.12.2017, sa Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR stalo novým členom Federácie európskych vydavateľov so sídlom v Bruseli.

Členská zóna

 Zapamätať