O nás

Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky je samostatná dobrovoľná organizácia, ktorá zastupuje záujmy svojich členov, ochraňuje ich vydavateľské a obchodné podnikanie a stará sa o jeho všestranný rozvoj. Zároveň vykonáva poradenskú a informačnú činnosť.

ZVK SR sa zameriava na rozvoj tradícií demokracie a humanity slovenskej kultúry. Má významné miesto pri nadväzovaní a udržiavaní kontaktov s príbuznými inštitúciami doma a v zahraničí.
Združenie bolo založené krátko po vzniku Slovenskej republiky. Jeho prvým predsedom sa stal Dr. Alexius Aust. Vzniklo ako prirodzený záujem vydavateľov a kníhkupcov pre zastrešenie ich profesijných záujmov. Pre svojich členov organizuje rôzne podujatia: školenia, profesijné zájazdy na knižné veľtrhy (najmä Frankfurt, Bologna, Londýn, Paríž, Praha) a ďalšie spoločenské podujatia. Je spoluvydavateľom odborného časopisu Knižná revue, spoluorganizátorom medzinárodnej knižnej výstavy Bibliotéka a podobne. Podporuje udeľovanie rôznych knižných cien.
ZVK SR združuje viac ako 80 subjektov. V súčasnosti zastrešuje vyše osemdesiat percent knižnej výroby v Slovenskej republike. Predsedom združenia je Ing. Juraj Heger a podpredsedom je Ing. Vladimír Michal.
Prihlášku nového člena nájdete tu: http://www.zvks.sk/prihlaska/

 

Členská zóna

 Zapamätať