Akcie

Účasť členov ZVKS na knižných veľtrhoch v roku 2017

Predsedníctvo schválilo maximálny príspevok na jedného člena ZVKS na účasť na zahraničných knižných veľtrhoch vo výške 500 eur ročne (z toho na jeden veľtrh maximálne vo výške 250 eur) a na knižný veľtrh Svět knihy v Prahe vo výške 100 eur. T. z., že každý člen ZVKS môže za rok 2017 dostať celkový maximálny príspevok na účasť na zahraničných knižných veľtrhoch vo výške 500 eur + 100 eur (Praha) a je len na každom konkrétnom členovi aké veľtrhy uprednostní a koľko osôb sa veľtrhu zúčastní.

Podkladom pre udelenie príspevku v prípade účasti na veľtrhu s národným stánkom je potrebná registrácia na národnom stánku (podpis na prezenčnej listine) ako aj vyplnenie žiadosti o príspevok, ktorá bude k dispozícii na národnom stánku. V ostatných prípadoch (ak na veľtrhu nie je národný stánok) je potrebné zaslať vyplnenú žiadosť na sekretariát ZVKS a následne zdokladovať účasť na veľtrhu (napr. kópia vstupenky…). Žiadosť_veltrh_2017

London Book Fair, Londýn (14. – 16. 3. 2017)
MKV Lipsko (23. – 26. 3. 2017)
Salon du livre de Paris, Paríž (24. – 27. 3. 2017)
Detské knihy, Bologna (3. – 6. 4. 2017)
Thessaloniki International Book Fair,  Thessaloniky (11.  – 14. 5. 2017)
Svět knihy Praha (11. – 14. 5. 2017)
Frankfurter Buchmesse, Frankfurt nad Mohanom (11. – 15. 10. 2017)