Akcie

Účasť členov ZVKS na knižných veľtrhoch v roku 2018

V rámci posledného Valného zhromaždenia sa schválil príspevok pre malých a menších vydavateľov/kníhkupcov členov ZVKS na účasť na zahraničných knižných veľtrhoch vo výške 250 eur ročne a na knižný veľtrh Svět knihy v Prahe vo výške 100 eur, je len na každom členovi aké veľtrhy uprednostní.

Podkladom pre udelenie príspevku v prípade účasti na veľtrhu s národným stánkom je potrebná registrácia na národnom stánku (podpis na prezenčnej listine) ako aj vyplnenie žiadosti o príspevok, ktorá bude k dispozícii na národnom stánku. V ostatných prípadoch (ak na veľtrhu nie je národný stánok) je potrebné zaslať vyplnenú žiadosť na sekretariát ZVKS a následne zdokladovať účasť na veľtrhu (napr. kópia vstupenky…) Žiadosť_veltrh_2018

Brussels Book Fair, Brusel 22. – 25. 2. 2018
Leipziger Buchmesse, Lipsko 15. – 18. 3. 2018
Salon du livre de Paris, Paríž 16. – 19. 3. 2018
Bologna Children´ Book Fair, Bologna 26. – 29. 3. 2018 (detské knihy)
London Book Fair, Londýn 10. – 12. 4. 2018
Thessaloniki Book Fair, Solún 3. – 6. 5. 2018
Svět knihy Praha 10. – 13. 5. 2018
Moscow Book Fair, Moskva 5. – 9. 9. 2018
Frankfurter Buchmesse, Frankfurt nad Mohanom 10. – 14. 10. 2018
Targi Książki w Krakowie, Krakov 25. – 28. 10. 2018
Sajam Kniga, Belehrad 22. – 29. 10. 2018