Daniel Kollár – DAJAMA

     Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, 02 / 446 317 02, info@dajama.sk, www.dajama.skVydavateľstvo sa venuje propagácii Slovenska a jeho regiónov prostredníctvom vydávania vlastivedno-turistickej literatúry vo viacerých jazykoch. Vydáva aj časopis Krásy Slovenska.