Imprint, s. r. o.

Šidlovská 4, 080 01 Prešov, tel.: 0915 333 434, imprint@stonline.sk, www.bookfair365.com
Imprint, s.r.o. pôsobí v oblasti vydavateľských a tlačiarenských služieb na slovenskom a medzinárodnom knižnom trhu. Je prevádzkovateľom webového portálu www.bookfair365.com, ktorý prostredníctvom idey virtuálneho knižného veľtrhu podporuje firmy pôsobiace v knižnom priemysle.