Orgány združenia

Členovia predsedníctva:

RNDr. Daniel Kolár, CSc., predseda
Vydavateľstvo DAJAMA, s. r. o.

Ing. Valéria Maliková, podpredsedníčka
IKAR, a. s.

Ing. Juraj Heger, člen
Vydavateľstvo SLOVART, s. r. o.

Ing. Jaroslav Jankovič, člen
Vydavateľstvo MATYS, s. r. o.

Albert Marenčin, člen
Marenčin PT, spol. s r. o.

Vojtech Mikula, člen
Jazykové vydavateľstvo Mikula, s. r. o.

Ing. Táňa Pastorková, členka
Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.

Členovia revíznej komisie:

RNDr. Anna Bieniková, predsedníčka
Vydavateľstvo AB-KONZULT, s. r. o.

Ing. Pavol Ilkiv, člen

Ladislav Kunský, člen
LB-Story, s. r. o.

Členská zóna

 Zapamätať