GRAFOBAL, akciová spoločnosť

grafobalMazúrova 2, 909 87 Skalica, 034 / 664 5231, grafobal@grafobal.sk, www.grafobal.sk

impression world spol. s r. o.

impression world

impression world spol. s r. o., Baštová 44, 08001 Prešov, office@impression-world.com, www.impression-world.com

Imprint, s. r. o.

Šidlovská 4, 080 01 Prešov, tel.: 0915 333 434, imprint@stonline.sk, www.bookfair365.com
(viac…)

Juraj Štefuň – GEORG

Bajzova 11, 010 01 Žilina, 041 / 763 1267, 0905 427 402, kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk, www.kniharstvogeorg.sk

K A S I C O, a. s.

kasico kopie  Beckovská 38, 823 61 Bratislava, 02 / 482 096 11, kasico@kasico.sk, www.kasico.sk

Slovensk, s. r. o.

SlovenskTichá 5145/26, 811 02 Bratislava, Ing. Pavol Ilkiv 0917 300 400, Ing. Róbert Dostál 0918 450 530