Vydavateľstvo Q111

lq111    Kvetuša Dašková, J. C. Hronského 4, 831 02 Bratislava, tel.: 0905 44 79 13,
   02/4445 7057, q111@stonline.sk, www.q111.sk

Vydavateľstvo Q 111 existuje od novembra 1990, založila ho Kvetuša Dašková, zaoberá sa vydávaním hodnotnej literatúry pre deti aj dospelých, a to prózu, poéziu, literatúru faktu a umelecko-náučnú literatúru pre deti.