Účasť členov ZVKS na knižných veľtrhoch v roku 2020

ZVKS podporí aj v roku 2020 účasť členov na knižných veľtrhoch s národným stánkom ako aj na knižných veľtrhoch, na ktorých je predpoklad rozširovania existujúcich obchodných aktivít členov ZVKS.
Vzhľadom na nepríjemnosti spojené zo SARS CoV-2 C-19 boli viaceré knižné veľtrhy zrušené.

Brussels Book Fair, Brusel  5. – 8. marec 2020
London Book Fair, Londýn  10. – 12. marec 2020 / Z R U Š E N É
Leipzig Book Fair, Lipsko  12. – 15. marec 2020 / Z R U Š E N É

Salon du Livre de Paris, Paríž  20. – 23. marec 2020 / Z R U Š E N É
Bologna Children´s Book Fair, Bologna  4. – 7. máj 2020 / Z R U Š E N É
Svět knihy, Praha  14. – 17. máj 2020 / Z R U Š E N É
Moscow Book Fair, Moskva  2. – 6. september 2020
Liber, Barcelona  7. – 9. október 2020

Frankfurter Buchmesse, Frankfurt nad Mohanom  14. – 18. október 2020
Targi Książki w Krakowie, Krakov  22. – 25. október 2020
Sajam Kniga, Belehrad  24. október – 1. november 2020

V rámci Valného zhromaždenia sa schválil príspevok pre, malých vydavateľov a kníhkupcov, členov ZVKS na účasť na zahraničných knižných veľtrhoch v celkovej výške 250 eur ročne, s toho na knižný veľtrh Svět knihy v Prahe vo výške 100 eur (je na každom členovi aké veľtrhy uprednostní). Podkladom pre udelenie príspevku je potrebné zaslať vyplnenú žiadosť na sekretariát ZVKS (Žiadosť) a následne zdokladovať účasť na veľtrhu (napr. kópia vstupenky, cestovné, foto a pod.)