Účasť členov ZVKS na knižných veľtrhoch v roku 2019

ZVKS podporí aj v roku 2019 účasť členov na knižných veľtrhoch s národným stánkom ako aj na knižných veľtrhoch, na ktorých je predpoklad rozširovania existujúcich obchodných aktivít členov ZVKS.

V rámci Valného zhromaždenia sa schválil príspevok pre, malých vydavateľov a kníhkupcov, členov ZVKS na účasť na zahraničných knižných veľtrhoch v celkovej výške 250 eur ročne, s toho na knižný veľtrh Svět knihy v Prahe vo výške 100 eur (je na každom členovi aké veľtrhy uprednostní).

Podkladom pre udelenie príspevku, v prípade účasti na veľtrhu s národným stánkom je potrebná registrácia na národnom stánku (podpis na prezenčnej listine). V ostatných prípadoch (ak na veľtrhu nie je národný stánok) je potrebné zaslať vyplnenú žiadosť na sekretariát ZVKS (tlačivo) a následne zdokladovať účasť na veľtrhu (napr. kópia vstupenky, foto a pod.)

Brussels Book Fair, Brusel 18. – 22. 2. 2019
London Book Fair, Londýn 12. – 14. 3. 2019
Salon du Livre de Paris, Paríž 15. – 18. 3. 2019  / čestné hosťovanie “Bratislava-pozvané mesto”  
Bologna Children´ Book Fair, Bologna 1. – 4. 4. 2019 (detské knihy)
Thessaloniki Book Fair, Solún 9. – 12. 5. 2019
Svět knihy Praha 9. – 12. 5. 2019
Moscow Book Fair, Moskva 4. – 8. 9. 2019
Frankfurter Buchmesse, Frankfurt nad Mohanom 16. – 20. 10. 2019
Targi Książki w Krakowie, Krakov 24. – 27. 10. 2019
Sajam Kniga, Belehrad 20. – 27. 10. 2019

Valné zhromaždenie

Vážení členovia Združenia, dámy a páni, ďakujeme Vám za účasť na Valnom zhromaždení ZVKS, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. júna o 10.00h. v kongresovom hoteli Holiday Inn v Žiline. Všetky informácie o priebehu a výsledku VZ nájdete v členskej...

Fond na podporu umenia vyhlasuje novú Výzvu

Vážení členovia Združenia, dámy a páni, Fond na podporu umenia predstavil novú Výzvu č.1/2019 v rámci týchto podprogramov: - 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity, - 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií, - 1.4.5 Medzinárodné...

Akcie – Účasť členov ZVKS na knižných veľtrhoch v roku 2018

V rámci posledného Valného zhromaždenia sa schválil príspevok pre malých a menších vydavateľov/kníhkupcov členov ZVKS na účasť na zahraničných knižných veľtrhoch vo výške 250 eur ročne alebo na knižný veľtrh Svět knihy v Prahe vo výške 100 eur, je len na každom...