Dámy a páni, naši členovia a priatelia,
ďakujeme Vám za návštevu a účasť na zaujímavých prezentáciách, zároveň ďakujeme za všetky prednášky…

…dámam z LITA, autorská spoločnosť

…dáme a pánom z Fondu na podporu umenia

a Radovi Ščibránymu z Dibuk