Festival rozhlasovej hry 2021

RTVS a Trnavský samosprávny kraj usporiadali v dňoch 21. až 23. septembra Festival rozhlasovej hry 2021. Odborná porota hodnotila 55 titulov v troch kategóriách – nad 45 minút, do 45 minút a Fórum mladých autorov. Dramaturgická rada festivalu ich vyberala z celkovo 81 rozhlasových hier s rôznymi minutážami, témami, charakterom, zacielením, poetikou i režijným spracovaním, ktoré v Odbore literárno-dramatickej výroby vznikli za uplynulé dva roky.

Festival v rámci bohatého sprievodného programu naživo z festivalových priestorov vysielalo Rádio Slovensko, Rádio Regina Západ aj hostiteľské Rádio Devín. Myšlienka revitalizovať tradíciu súťažnej prehliadky rozhlasovej dramatickej tvorby sa zrodila pred dvomi rokmi a vďaka úspešnej spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ako spoluusporiadateľom, a s početnými partnermi festivalu nebolo pochybností o význame usporiadania aktuálneho druhého ročníka. „Bude prispôsobený aktuálnej epidemickej situácii, ale stále rovnako intenzívne prezentujúci a konfrontujúci rozhlasové hry ako ikonický žáner rozhlasovej umeleckej tvorby. Tvorcovia sa stretnú s odbornou verejnosťou aj poslucháčmi rozhlasových hier, spoznáme najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier. Popritom – a možno najmä – sa  nevzdávame ani konštantnej ambície posilniť záujem poslucháčov o rozhlasovú hru,“ priblížila vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.

Na základe rozhodnutia odbornej poroty sa do úzkeho výberu (do shortlistu) v jednotlivých kategóriách dostali nasledujúce súťažné tituly:

Rozhlasová hra nad 45 minút

Rudolf Sloboda: Rozum
Tereza Semotamová: Vnútroblok
Michaela Rosová: Jédermanovo putovanie k vežičke
Stanislav Bilý. Zóna
Jana Micenková: Pán Hybš tu nebýva
Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Bláznove zápisky
Laco Kerata: Ešte som tu a zostanem
Ján Mičuch: Hodina v Empyreu
Svetlana Alexijevič: Černobyľská modlitba
Michaela Zakuťanská: Doba plastová

Rozhlasová hra pod 45 minút

Zuza Ferenczová: Bitka
Ján Mikuš: Chorus delicti (na námet diela J. W. Goetheho: Utrpenie mladého Werthera)
Jarko Elen: Hriech pátra Marcela. Pre rozhlas napísal Peter Pavlac
Ján Botto: Margita a Besná. Pre rozhlas napísala Zuza Ferenczová
Ján Uličiansky: Kľúče
Margita Figuli: Extáza. Pre rozhlas napísala Martina Vannayová
Hana Gregorová: Šťastie – relatívny pojem. Pre rozhlas napísala Michaela Zakuťanská
Eva Borušovičová: Vzkriesenie
Miroslava Kuracinová Vallová: Špinavé ruky
Ladislav Nádaši-Jégé: Česť. Pre rozhlas napísal Miroslav Dacho

Fórum mladých autorov

Martina Havierová: Posledné sedenie
Hana Launerová: Black-out
David Vyhnánek: Nie je kde umrieť
Tereza Trusinová: Anjel
Barbora Mináriková: Suchý zips
Veronika Frtúsová: Lososy
Veronika Briestenská: Odzadu
Šimon Gálik: Noc pred mestom
Lucia Ditte: Praha – Budapešť
Michaela Hriňová: Tribeč

Slávnostným večerom, spojeným s vyhlásením výsledkov, sa vo štvrtok večer, 23. septembra, v priamom prenose Rádia Devín z Divadla Jána Palárika v Trnave skončil druhý ročník Festivalu rozhlasovej hry.

V odbornej porote posudzovali jednotlivé rozhlasové hry spisovateľ, dramatik a literárny a divadelný vedec Karol Horák, režisér Patrik Lančarič, dramaturgička a scenáristka Vanda Feriancová, hudobný skladateľ a zvukový dizajnér Jakub Rataj a dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave Lucia Mihálová.

„Rozdávať ceny za umelecké výkony je skutočne zodpovedná a do veľkej miery nevďačná úloha. Často sa totiž stane, že sa vedľa seba ocitnú dve rovnako kvalitné diela, ktorým sa objektívne naozaj nedá nič vyčítať. Čo s tým? V rámci diskusií poroty sme v každej kategórii narazili na zopár titulov, pri ktorých bolo veľmi ťažké určiť rozhodujúce kritérium. V týchto prípadoch sme postupovali vždy individuálne a usilovali sme sa konštruktívne pomenovať, v čom spočíva unikátnosť diela,“ povedala o úlohe poroty jej členka Lucia Mihálová.

Porota určila víťazné tituly v troch súťažných kategóriách z tridsiatich rozhlasových hier zúženého výberu. V kategórii rozhlasových hier nad 45 minút odborná porota prisúdila víťazstvo rozhlasovej hre autorky Terezy Semotamovej Vnútroblok. Ako najlepší individuálny umelecký výkon v kategórii rozhlasových hier nad 45 minút odborná porota ocenila rozhlasovú adaptáciu a réžiu románu Ruda Slobodu Rozum Kalinky Búr a Táne Tadlánkovej. Odborná porota rozhodla, že v kategórii rozhlasových hier do 45 minút zvíťazila rozhlasová adaptácia prózy Jarka Elena Hriech pátra Marcela z cyklu Naša zabudnutá klasika. Cenu za originálny prístup k rozhlasovému médiu v kategórii rozhlasových hier do 45 minút si odniesol za hru Chorus delicti Ján Mikuš z cyklu Ako to bolo ďalej.

Víťazným titulom kategórie Fórum mladých autorov sa stala rozhlasová hra Davida Vyhnánka Nie je kde umrieť. Cenu za originálny prístup k rozhlasovému médiu v kategórii Fórum mladých autorov odborná porota prisúdila Hane Launerovej za hru Black out.

Literárne informačné centrum udelilo cenu za dramatizáciu diela slovenského spisovateľa do rozhlasovej podoby Ingrid Hrubaničovej za scenár rozhlasovej hry Telegram podľa próz Stanislava Rakúsa. Študentská porota rozhodla o udelení Ceny Divadelnej fakulty VŠMU rozhlasovej hre z cyklu Naša zabudnutá klasika Margita a Besná. Ako odôvodňuje zástupkyňa študentskej poroty Tamara Vajdíková, ocenili „kombináciu pôvodnej balady a príbehu ženy, ktorú opustil muž kvôli mladšej. Hra bola veľmi poetická, vzrušujúca, clivá, s výbornou prácou s emóciami. Zvukové pasáže, prelínanie vnútorného sveta s vonkajším, rôznym spôsobom varírovaný motív vody, to všetko sa podieľalo na výsledku, ktorý je pútavý a neodolateľný.“

Hlavným partnerom septembrového festivalu je Rádio Devín. Partnermi sú Literárne informačné centrum, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Nádvorie, Trnavská univerzita, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Združenie rozhlasových tvorcov, Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska a Gymnázium Jána Hollého v Trnave.

Spoločne podporme knižný svet

Keď sme počas posledných januárových dní spúšťali projekt Spoločne podporme knižný svet, ani sa nám nesnívalo koľko knihomoľov sa do tejto podpory zapojí. Počas prvých dvoch mesiacov sa nám podarilo vyzbierať nemalé finančné prostriedky a nakoľko kamenné predajne sa už opäť mohli otvoriť, podporu vašich obľúbených kníhkupcov sme ukončili posledným aprílovým dňom.
V priebehu pár mesiacov sa nám pre jednotlivé kníhkupectvá spoločne podarilo vyzbierať viac ako 70.000 eur ? ĎAKUJEME ❤️

Za účelom prerozdelenia príspevku kníhkupectvám  ste za mesiac:
? február vyzbierali pre ZVKS 12.810 eur, predsedníctvo ZVKS sa rozhodlo túto sumu dorovnať na 20.000 eur
? marec vyzbierali pre ZVKS 13.134 eur, predsedníctvo ZVKS sa rozhodlo túto sumu dorovnať na 20.000 eur
? apríl vyzbierali pre ZVKS 6.712 eur, predsedníctvo ZVKS sa rozhodlo túto sumu dorovnať na 8.050 eur
ktoré boli, na základe žiadostí o príspevok, rozdelené týmto kníhkupectvám ⤵

február
marec
apríl
KNIHA PLUS, spol. s r.o.
PO
Vitatech, s.r.o. – Kniha VITA, NováDubnica
IL
Kníhkupectvo INFO, Tisovec
RS
Ing. Božena Megerssová – Kníhkupectvo
BR
Tatiana Kršková – KnihArt
RA, RV, RS
Knihy-darčeky Jolana Drbohlavová
BS
Kníhkupectvo INFO, Tisovec
RS
Jivis s.r.o. – Knihy Kornélia
IL
Alexandra Harvanová – Kníhkupectvo Na korze
HE
Ľudmila Dugasová – Kníhkupectvo SaBa
SB
Knihy-darčeky Jolana Drbohlavová
BS
Tatiana Kršková – KnihArt
RA, RV, RS
Jivis s.r.o. – Knihy Kornélia
IL
Coda – Art, spol. s r.o. – Kniha Malovec
NM
Vitatech, s.r.o. – Kniha VITA, NováDubnica
IL
Vladimíra Lačná – KNIHA ALVA
PE
BALEVA s.r.o. – Libresso Books & Coffee
PO
Jivis s.r.o. – Knihy Kornélia
IL
Coda – Art, spol. s r.o. – Kniha Malovec
NM
Kníhkupectvo INFO, Tisovec
RS
Coda – Art, spol. s r.o. – Kniha Malovec
NM
Anna Rybnická – kníhkupectvo Moje srdcovky
MI
Ľudmila Dugasová – Kníhkupectvo SaBa
SB
Mária Slotíková – Kníhkupectvo SOŇA
KM
Eva Baricová – kníhkupectvo BARICA
PU
Ing. Božena Megerssová – Kníhkupectvo
BR
Anna Rybnická – kníhkupectvo Moje srdcovky
MI
Sabka s.r.o – Kniha Myjava
MY
Vladimíra Lačná – KNIHA ALVA
PE
Kníhkupectvo Zrno – František Rišian
DK
Mária Slotíková – Kníhkupectvo SOŇA
KM
Kníhkupectvo Zrno – František Rišian
DK
Kníhkupectvo Black Books & Design
LM
Mária Sýkorová – Kníhkupectvo Svojeť
BA
Eva Baricová – kníhkupectvo BARICA
PU
Kníhkupectvo Marta Fialová, Šurany
NZ
Oľga Grniaková-Kníhkupectvo
KA
Martina Palkovičová – Kniha pre Teba
ZH
Ing. Božena Megerssová – Kníhkupectvo
BR
Dajama – Knihy o Slovensku
BA
Sabka s.r.o – Kniha Myjava
MY
Sabka s.r.o – Kniha Myjava
MY
BALEVA s.r.o. – Libresso Books & Coffee
PO
Kníhkupectvo Black Books & Design
LM
82 Bøok & Design Shõp
BA
Činčuáčik – Barbora Piatrová
BA
Anna Rybnická – kníhkupectvo Moje srdcovky
MI
Mária Sýkorová – Kníhkupectvo Svojeť
BA
Valéria Holá – Valery, Nová Baňa
ZC
Dušan Majer – Kníhkupectvo DUMA
BB
Dana Zmeskal – Valentino, Šahy
LV
Tatiana Kršková – KnihArt
RA, RV, RS
Alexandra Harvanová – Kníhkupectvo Na korze
HE
Vladimíra Lačná – KNIHA ALVA
PE
Martina Palkovičová – Kniha pre Teba
ZH
Dajama – Knihy o Slovensku
BA
Eva Baricová – kníhkupectvo BARICA
PU
Dušan Leštách – Leštáchovo kníhkupecto
ZV
Kníhkupectvo AF
NZ
Ľudmila Dugasová – Kníhkupectvo SaBa
SB
Oľga Grniaková – Kníhkupectvo
KA
Martina Palkovičová – Kniha pre Teba
ZH
Dušan Leštách – Leštáchovo kníhkupecto
ZV
Kníhkupectvo AF
NZ
Dana Zmeskal – Valentino, Šahy
LV
Dušan Majer – Kníhkupectvo DUMA
BB
Valéria Holá – Valery, Nová Baňa
ZC

Projektom Spoločne podporme knižný svet sme sa snažili pomáhať kamenným kníhkupectvám, ktoré kvôli mimoriadnej situácii zažívali neľahké chvíle. Podporiť malé kníhkupectvá ste mohli aj nákupom na Martinuse, kedy sa vaša objednávka navýšila o príspevok v hodnote 7 % a Martinus k nemu pridal ďalších 7 %. Priamo vo svojom košíku ste si mohli vybrať zo zoznamu kníhkupectvo, ktorému ste chceli pomôcť alebo príspevok venovať ZVKS, ktoré ho prerozdelilo medzi všetky zapojené kníhkupectvá na Slovensku. Naším spoločným cieľom je spájať ľudí s knihami. A že na tejto našej ceste sú dôležití všetci: kníhkupci malí i veľkí, lokálni aj celoslovenskí, dlhoroční aj tí, ktorí do tohto krásneho sveta vstúpili len nedávno.
Ďakujeme, že pomáhate s nami! ❤️

Jesenné_2020

Milí priatelia kníh,
predsedníctvo ZVKS sa na základe posledných nových (rôznych) pandemických nariadení a opatrení rozhodlo akciu
zrušiť!

Za porozumenie ďakujeme.

16.9.2020

– – –

Stretnutie vydavateľov s kníhkupcami, zástupcami knižníc a priateľmi kníh.
Jesenné knižné turné sa uskutoční v dňoch 21.- 24.9. 2020 od 10.00 do 15.00 hod.
Vstup len s rúškom, ďakujeme.

 

Ž I L I N A_21.9.

N o v á   S y n a g ó g a

 

K O Š I C E_22.9.

T a b a č k a   K u l t u r f a b r i k  /  V e ľ k á   s á l a


 

B A N S K Á   B Y S T R I C A_23.9.

Z á h r a d a   c e n t r u m   n e z á v i s l e j   k u l t ú r y

 

 

B R A T I S L A V A_24.9.

C r o w n e   P l a z a  /  R o m e

 

.

Zahraničné_2023

Termíny veľtrhov

Bologna Children´s Book_Bologna                                    6. 9. marec   SK
Foire du Livre Bruxelles_Brusel                                         30. marec 2. apríl
London Book Fair_Londýn                                                 18. –  20. apríl   SK
Leipziger Buchmesse_Lipsko                                             27. 30. apríl
Salon du Livre_Paríž                                                            21.  23. apríl
Svět knihy_Praha                                                                 11. – 14. máj  /  SK
Bokmässan_Göteborg                                                        28. september 1. október
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál_Budapešť          29. september – 2. október  SK čestné hosťovanie*
Frankfurter Buchmesse_Frankfurt nad Mohanom        19. – 22. október   SK
Sajam Knjiga_Belehrad                                                       23. – 30. október
Targi Książki_Krakov                                                            27. – 30. október
BuchWien_Viedeň                                                                23. – 27. november  /  SK

TiBE_Taipei                                                                            31. január 5. február  /  SK

SK znamená priamu slovenskú účasť v podobe stánku Literárneho informačného centra.
* účasť a čestné hosťovanie organizovalo OZ Bázis: Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku.

Na základe odsúhlasenia VZ predsedníctvo ZVKS opäť podporí malých vydavateľov a kníhkupcov (členov) za účasť na zahraničných knižných veľtrhoch.
Príspevok je v sume 250€ ročne alebo za Svět knihy v Prahe v sume 100€, je na každom členovi aký/-é veľtrh/-y uprednostní. Podkladom pre udelenie príspevku za účasť na veľtrhu je vyplnenie žiadosti o príspevok spolu s dokladom o návšteve (napr. kópia vstupenky, letenka, cestovný lístok, foto a pod.) ktorú treba poslať na sekretariat@zvks.sk, ďakujeme.