Jesenné_2020

Milí priatelia kníh,
predsedníctvo ZVKS sa na základe posledných nových (rôznych) pandemických nariadení a opatrení rozhodlo akciu
zrušiť!

Za porozumenie ďakujeme.

16.9.2020

– – –

Stretnutie vydavateľov s kníhkupcami, zástupcami knižníc a priateľmi kníh.
Jesenné knižné turné sa uskutoční v dňoch 21.- 24.9. 2020 od 10.00 do 15.00 hod.
Vstup len s rúškom, ďakujeme.

 

Ž I L I N A_21.9.

N o v á   S y n a g ó g a

 

K O Š I C E_22.9.

T a b a č k a   K u l t u r f a b r i k  /  V e ľ k á   s á l a


 

B A N S K Á   B Y S T R I C A_23.9.

Z á h r a d a   c e n t r u m   n e z á v i s l e j   k u l t ú r y

 

 

B R A T I S L A V A_24.9.

C r o w n e   P l a z a  /  R o m e

 

.

Zahraničné_2021

Zahraničné_2021

Predbežné termíny veľtrhov 2021

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál_Budapešť  22. 25. apríl
Foire du Livre Bruxelles_Brusel  6. 16. máj
Leipziger Buchmesse_Lipsko  27. – 30. máj / SK  Z R U Š E N É
Salon du Livre_Paríž  28. 31. máj / SK
Svět knihy_Praha  10. 13. jún / SK
Bologna Children´s Book_Bologna  14. 17. jún / SK
London Book Fair_Londýn  29. jún 1. júl / SK
Thessaloniki Book Fair_Solún
Moscow Book Fair_Moskva / международная ярмарка детской книги_Moskva  8. 12. september
Bokmässan_Göteborg  23. 26. september
Liber_Madrid  13. 15. október
Targi Książki_Krakov  14. 17. október
Frankfurter Buchmesse_Frankfurt nad Mohanom  20. 24. október SK
Sajam Kniga_Belehrad
BuchWien_Viedeň  11. 14. november

pozn.: vzhľadom k pandémii sa termíny môžu meniť (priebežne budú upravované), / SK znamená priamu slovenskú účasť v podobe stánku Literárneho informačného centra

Na základe odsúhlasenia VZ predsedníctvo ZVKS opäť podporí malých vydavateľov a kníhkupcov (členov) za účasť na zahraničných knižných veľtrhoch.
Príspevok je v sume 250€ ročne alebo za Svět knihy v Prahe v sume 100€, je na každom členovi aký/-é veľtrh/-y uprednostní. Podkladom pre udelenie príspevku za účasť na veľtrhu je vyplnenie žiadosti o príspevok spolu s dokladom o návšteve (napr. kópia vstupenky, letenka, cestovný lístok, foto a pod.) ktorú treba poslať na sekretariat@zvks.sk, ďakujeme.

Jarné_2020

Jarné knižné turné, ktoré sa malo konať v dňoch 20.-23. apríla, bolo na základe nariadení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR vzhľadom k pandémii SARS CoV-2 C-19 zrušené. Predsedníctvo ZVKS ako náhradu pripravuje Jesenné knižné turné.

sk_SKSlovak