Lita, Dibuk, FPU

Autorský zákon a jeho novinky
. zastupovanie práv autorov LITA,
. novela Autorského zákona,
. uzatváranie zmluvy cez LITA,
. uzatváranie zmluvy autorom samotným.
LITA, autorská spoločnosť

Trh elektronických kníh na Slovensku – skúsenosti a výzvy pre všetkých, ktorí e-knihy už riešia alebo by radi riešili, alebo aj nechcú riešiť.
. predstavenie a obraz slovenského trhu e-kníh vydavateľom a kníhkupcom,
. podporenie motivácie zapájať sa do rozvoja e-kníh,
. podporenie zdieľania skúseností a „best practices“…
Dibuk

Štruktúra programov a podprogramov na rok 2019
. ako fungujú podporné programy?
. čo všetko treba aby bol projekt úspešný?
. do akého programu zaradiť projekt?
Fond na podporu umenia

3. Žilina

3. Žilina

Dňa 8.6.2018 sa v kongresovom hoteli Holiday Inn,v Žiline uskutočnila konferencia o knižnom trhu.

Program

Slovenský knižný trh a legislatíva
. Autorský zákon a novela Zákona č.185/2015 Z.z., Tri kľúčové zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 a GDPR (doplnenie a vysvetlenie informácií)
.. Juraj Heger, ZVKS
.. Ivana Bottyánová, Slovart
.. Martin Štrba, Martinus
Čo trápi kníhkupcov? pohľad na knižný trh očami vydavateľa aj kníhkupca
. Matúš Mládek, vydavateľstvo Tatran
Druhá časť programu prebiehala formou voľnej otvorenej diskusie.

Ďakujeme za účasť a stretnutie.

 

MK SR – Ľ.Laššáková

Ministerka kultúry o rozvoji knižnej kultúry na Slovensku

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková sa dnes stretla s predstaviteľmi Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ZVKS). Predseda združenia Juraj Heger spolu s podpredsedom Vladimírom Michalom a generálnym sekretárom ZVKS Martinom Gajdošom informovali ministerku o potrebe vnímania knihy ako tovaru kultúrnej duchovnej hodnoty a potreby takéhoto vnímania aj vo väzbe na tvorbu a uplatňovanie legislatívnych úprav aj pre hospodársku oblasť.

Predložili aj svoju požiadavku na zníženie počtu povinne odovzdávaných knižných výtlačkov podľa zákona č. 212/1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších zákonov a návrh na zapracovanie práva vydavateľa na náhradu odmeny do novely Autorského zákona. Predstavitelia ZVKS odôvodnili aj svoje odporúčanie na zníženie dane z pridanej hodnoty na knihy, ktorá je na Slovensku v súčasnosti 10 percent, s poukázaním, že napríklad Poľsko a Maďarsko majú 5-percentnú DPH na knihy. Ministerka Ľubica Laššáková vyslovila záujem viesť dialóg so ZVKS: „chcem efektívne spolupracovať pri rozvoji knižnej kultúry na Slovensku a príprave legislatívnych materiálov.“

ZVKS združuje viac ako 80 subjektov, ktoré realizujú cca 85 percent edičnej a obchodnej činnosti na Slovensku. V súčasnosti zastrešuje vyše 80 percent knižnej výroby v Slovenskej republike.

Zdroj: MK SR, Komunikačný odbor