Autorský zákon, eKnihy, Programy podpory

Autorský zákon a jeho novinky

– zastupovanie práv autorov LITA,
– novela Autorského zákona,
– uzatváranie zmluvy cez LITA,
– uzatváranie zmluvy autorom samotným…
L I T A, autorská spoločnosť

Trh elektronických kníh na Slovensku – skúsenosti a výzvy

Pre všetkých, ktorí e-knihy už riešia alebo by radi riešili, alebo aj nechcú riešiť.

– predstavenie a obraz slovenského trhu e-kníh vydavateľom a kníhkupcom,
– podporenie motivácie zapájať sa do rozvoja e-kníh,
– podporenie zdieľania skúseností a „best practices“…
D I B U K

Štruktúra programov a podprogramov na rok 2019

– ako fungujú podporné programy?
– čo všetko treba aby bol projekt úspešný?
– do akého programu zaradiť projekt?
F o n d   n a   p o d p o r u   u m e n i a

3. Konferencia o knižnom trhu

V dňoch 8.- 9.6.2018 sa v Žiline uskutočnila konferencia o knižnom trhu, hlavnými témami boli:
SLOVENSKÝ KNIŽNÝ TRH A LEGISLATÍVA
Autorský zákon a novela Zákona č.185/2015 Z.z., Tri kľúčové zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 a GDPR (doplnenie a vysvetlenie informácií), vystúpili Juraj Heger, Ivana Bottyányová, Martin Štrba.
ČO TRÁPI KNÍHKUPCOV?
Prezentáciu si pripravil Matúš Mládek, pohľad na knižný trh očami vydavateľa ako aj kníhkupca.
Druhá časť programu prebiehala formou voľnej otvorenej diskusie.

Príhovor člena predsedníctva_Ivan Harman, Artis Omnis

Konferenciu otvoril a viedol_Juraj Heger, predseda ZVKS

Knižný trh a legislatíva_Juraj Heger, Slovart

Autorský zákon a jeho novela_Ivana Bottyanová

Začiatok prezentácie_Matúš Mládek,Tatran

Aktivity malých kníhkupcov

Diskusia_Miroslava Vallová, riaditeľka LIC

Diskusia_Roman Michelko, VSSS

MK SR – ministerka Ľ.Laššáková

Ministerka kultúry o rozvoji knižnej kultúry na Slovensku

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková sa dnes stretla s predstaviteľmi Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ZVKS). Predseda združenia Juraj Heger spolu s podpredsedom Vladimírom Michalom a generálnym sekretárom ZVKS Martinom Gajdošom informovali ministerku o potrebe vnímania knihy ako tovaru kultúrnej duchovnej hodnoty a potreby takéhoto vnímania aj vo väzbe na tvorbu a uplatňovanie legislatívnych úprav aj pre hospodársku oblasť.

Predložili aj svoju požiadavku na zníženie počtu povinne odovzdávaných knižných výtlačkov podľa zákona č. 212/1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších zákonov a návrh na zapracovanie práva vydavateľa na náhradu odmeny do novely Autorského zákona. Predstavitelia ZVKS odôvodnili aj svoje odporúčanie na zníženie dane z pridanej hodnoty na knihy, ktorá je na Slovensku v súčasnosti 10 percent, s poukázaním, že napríklad Poľsko a Maďarsko majú 5-percentnú DPH na knihy. Ministerka Ľubica Laššáková vyslovila záujem viesť dialóg so ZVKS: „chcem efektívne spolupracovať pri rozvoji knižnej kultúry na Slovensku a príprave legislatívnych materiálov.“

ZVKS združuje viac ako 80 subjektov, ktoré realizujú cca 85 percent edičnej a obchodnej činnosti na Slovensku. V súčasnosti zastrešuje vyše 80 percent knižnej výroby v Slovenskej republike.

Zdroj: MK SR, Komunikačný odbor