Múdre hranie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Múdre hranie“.

Didaktické hračky, hry či detské knihy. Na všetky tieto pomôcky mohlo takmer tisíc materských škôl po prvýkrát získať príspevok.

„Vzdelávať deti, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti je potrebné už od mala. Som rád, že sme na tento účel vytvorili tento projekt, ktorý je prvý svojho druhu,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Ministerstvo školstva presadilo zmenu zákona, ktorá mu od januára umožňuje vytvárať rozvojové projekty aj pre materské školy. „Múdre hranie“ je prvý projekt tohto typu, do ktorého sa mohli zapojiť všetky materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. Hodnotených bolo celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 500 000 € boli rozdelené 706 žiadateľom. Materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a max. 1 000 €, ak ju navštevuje 50 a viac detí.  Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne od 1.3.2021 do 31.5.2021. Schválený zoznam podporených materských škôl s výškou pridelených finančných prostriedkov je zverejnený nižšie.

Zoznam podporených žiadostí
FAQ – Najčastejšie otázky (aktualizované 23. 2. 2021)
Zoznam odporúčaných pomôcok
Zoznam odporúčanej detskej literatúry pripravený ZVKS v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice

Čítame radi 1 a 2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo v decembri 2020 výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

 

Rozvojový projekt „Čítame radi 1“ – vyhodnotenie

 

Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľ projektu – aby deti čítali rady, mali atraktívnu a veku primeranú literatúru, a spolupráca s miestnymi kníhkupectvami.

„Ja sám som ako dieťa veľa čítal a myslím si, že je dôležité viesť deti k čítaniu a rozvíjať tak ich čitateľskú gramotnosť. Preto ma teší, že prinášame tento projekt, prostredníctvom ktorého chceme do školských knižníc dostať nové a zaujímavé tituly pre žiakov,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Na Ministerstvo školstva prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt. Po vyselektovaní duplicitných žiadostí, a tých od neoprávnených žiadateľov, ich zostalo 1397. Vzhľadom na vysoký počet kvalitne vypracovaných žiadostí, Ministerstvo školstva našlo vo svojich rezervách ešte dodatočné finančné zdroje a na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva, vybralo 471 projektov škôl. Tie získajú spolu 348 228 Eur na nákup kníh podľa svojho výberu. Vybrané školy nákup kníh budú realizovať od 2.1. do 15.3.2021.

Zoznamy kníhkupectiev, ktoré si školy uviedli v žiadosti ako preferované, sme poskytli Združeniu vydavateľov a kníhkupcov SR na dojednanie špeciálnych zliav pre jednotlivé kníhkupectvá. Školy však majú možnosť nakupovať v akomkoľvek kníhkupectve, kde si zabezpečia zvýhodnené podmienky. Titulová ponuka pre školy bola na základe dohody s Ministerstvom školstva finalizovaná v spolupráci s Knižnicou pre mládež Košice.

Zoznam podporených škôl – Čítame radi 1
Zoznam odporúčaných kníh + legenda
Zoznam najlepších detských kníh_2020

Rozvojový projekt „Čítame radi 2“ – vyhodnotenie

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom k navýšeniu finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame radi“ pokračovalo vo výbere z tých žiadateľov, ktorých projekty neboli doteraz podporené a ktoré boli v dôsledku obmedzených finančných prostriedkov na tento projekt neúspešné v decembri 2020. Ministerstvo školstva vyčlenilo na pokračovanie projektu pod názvom „Čítame radi 2“ sumu 400 000 Eur.

Žiadosti boli opätovne posudzované výberovou komisiou. Na základe bodového ohodnotenia členov výberovej komisie, bolo podporených 551 žiadostí. Zoznamy kníhkupectiev, ktoré si školy uviedli v žiadosti ako preferované, sme poskytli Združeniu vydavateľov a kníhkupcov SR na dojednanie špeciálnych zliav pre jednotlivé kníhkupectvá. Školy však majú možnosť nakupovať v akomkoľvek kníhkupectve alebo kníhkupectvách, kde si zabezpečia zvýhodnené podmienky. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do konca septembra 2021 a záverečnú správu zaslať do konca októbra 2021.

FAQ – Najčastejšie kladené otázky
Zoznam odporúčaných kníh (aktualizované 10.2.2021)
Katalóg detských kníh 2020
Katalóg detských kníh 2019
Katalóg detských kníh 2018

Štruktúrovaný zoznam kníh (T. Hujdič, V. Barátová, M. Rybár a kol.)
Zoznam kníh so zameraním na geografiu (P. Farárik)
Zoznam podporených škôl – Čítame radi 2

ilustračné foto

Bibliotéka_2020

V týždni od 9. do 15. novembra sa milovníci kníh a dobrej literatúry môžu tešiť na sériu diskusných relácií, prezentácií zaujímavých tipov na čítanie a profilových rozhovorov s tvorcami kníh – autormi, ilustrátormi, vydavateľmi i kníhkupcami.

RTVS aj v tomto roku, napriek nepriaznivej pandemickej situácii, nadviazala na vlaňajšiu úspešnú spoluprácu so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenska, výstaviskom Incheba a Literárnym informačným centrom.

Na programe, ktorý RTVS divákom a poslucháčom ponúkne v priebehu druhého novembrového týždňa, sa okrem Rádia Devín podieľajú aj Rádio Slovensko, Rádio Regina Západ, Rádio _FM, televízne okruhy Jednotka, Dvojka a online služby RTVS. „RTVS ako najväčší šíriteľ a popularizátor literatúry a kníh všetkých druhov verí, že má zmysel podieľať sa na aktivitách, ktoré knihy dostanú k čo najširšiemu publiku. Ako vášnivý čitateľ som presvedčený, že v čase nevyhnutných protiepidemických opatrení treba ešte viac než inokedy vytvárať priestor pre živú kultúru a pomáhať tým zvyšovať povedomie o literatúre ako neodmysliteľnej súčasti bežného života,“ uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Rádio Devín venuje od utorka (10.11.) do piatka (13.11.) svoje popoludňajšie Ladenia Rádia Devín v čase medzi 14.00 a 16.00 hod. špeciálom v duchu myšlienky Bibliotéky vo vysielaní RTVS. V stredu, vo štvrtok (12.11.) a v piatok (13.11.) sa k tomu v čase medzi 17.00 a 18.00 hod. pridajú aj relácie Ars litera. Z autorov svoju účasť vo vysielaní Rádia Devín prisľúbili Denisa Fulmeková, Vanda Rozenbergová, Katarína Škorupová, Ivan Štulajter, Marián Kubicsko, Noémi Bogyó, Richard Pupala, Etela Farkašová, Jaroslav Klus, Diana Mašlejová, Igor Adamec, Rastislav Puchala, Daniel Hevier, Martin Kasarda či Ivana Gibová.

Rádio Slovensko v rannom bloku v podobe rubrík Kniha rána a Kniha popoludnia predstaví zaujímavé knižné tituly a ich autorov. Vo štvrtok (12.11.) sa poslucháči môžu tešiť na špeciálne vysielanie Popoludnia s Ivanou Ilgovou a Romanom Bombošom medzi 14.00 a 16.30 hod. Ako hudobný hosť vystúpi Pavol Hammel, ilustrátor Adrián Macho predstaví obálky Harryho Pottera, ale aj svoj bestseller medzi detskými knihami Gerda: Príbeh veľryby, publikáciu Osudy osobností Slovenska priblíži Jozef Leikert a Lucia Lackovičová sprostredkuje informácie o knihe Žena z Marsu, venovanej výnimočnému príbehu Michaely Musilovej, úspešnej Slovenky, ktorá odhaľuje záhady vesmíru.

Rádio Regina Západ dáva knihám priestor v relácii Rádiobudík od pondelka (9. 11.) do piatka (13. 11.) v rubrike Otázka Rádia Regina Západ. Dominantný priestor dostanú v tomto týždni knihy aj v relácii Kultúra pod jednou strechou. V sobotných Raňajkách s Rádiom Regina Západ hrajú prím knihy pre deti a mládež, podobne ako v Nedeľnom ráne, pričom oba víkendové dni ponúkajú súťaže o knihy. Počas týždňa sa v rozhovoroch predstavia napríklad autori Nataša Holinová, Peter Minárik, František Kozmon, Mikuláš Sliacky, Miroslava Bianchi Schrimpelová, Richard Rychterech, Erika Juríková, Zuzana Kuglerová, či Mária Lazarová.

Rádio_FM od pondelka do piatka venuje informáciám o knihách a ich autoroch vstupy v Ráne_FM a Popo_FM, knihám je už tradične venovaný aj tematický blok s Máriom Gešvantnerom.

Bibliotéka bude prítomná aj na televíznych obrazovkách RTVS. Jednotka sa bude knižným témam venovať v rámci vysielania relácie Dámsky klub vo štvrtok (12.11.) o 12.20 hod., kedy prinesie veľký prehľad knižného trhu a pripravovaných knižných noviniek, ktoré pred Vianocami prichádzajú do predaja. V piatok (13.11.) o 12.20 hod. budú moderátorky hostiť aj spisovateľa Daniela Heviera. Bibliotéke sa bude venovať aj sobotné (14.11.) vydanie relácie KULTÚRA.SK o 11.45 hod. na Jednotke.

Dvojka prinesie vo štvrtok (12.11.) o 20.10 hod. premiéru celovečerného koprodukčného dokumentu RTVS Osamelí bežci režiséra Martina Repku, syna jedného z členov básnickej skupiny Osamelých bežcov, Petra Repku. V imaginatívnej road movie o ceste, umeleckej energii a sile priateľstva medzi tromi autormi Ivanom, Petrom a Ivanom, protagonisti na trase z Offenbachu nad Mohanom stretávajú postavy a figúry, ktoré sa výrazným spôsobom podieľali na ich tvorbe, vydavateľskej a inej umeleckej činnosti. Stretneme sa napríklad s vydavateľmi Olegom Pastierom, Petrom Milčákom a Kolomanom Kertész Bagalom, výtvarníkom Miroslavom Cipárom alebo básnikom a šéfredaktorom Mladej tvorby Jánom Buzássym.

Počas víkendu prinesie Dvojka dva premiérové diskusné špeciály Večera s Havranom. V sobotu (14.11.) o 16:40 hod. bude reč o problémoch súčasnej detskej literatúry, poézie a fenoméne komiksov. Nedeľná (15.11.) špeciálna diskusia sa taktiež o 16:40 hod. bude venovať knižnému trhu v čase koronakrízy, knižným festivalom a prechodu do online priestoru.

Dvojka uvedie v rámci tematického vysielania Bibliotéka vo vysielaní RTVS aj ďalšie pútavé programy. V pondelok (9.11.) o 14:55 hod. to bude dokument Budmerice: Tajomný ostrov spisovateľovV utorok (10.11.) o 14:55 hod. sa môžu diváci tešiť na umelecký dokument o reštaurovaní ručne písaného záznamu gregoriánskych chorálov z polovice 16. storočia pod názvom Európski knihári: Reštaurovanie antifonára. piatok (13.11.) pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich ponúkne Dvojka divákom o 13.45 hod. dokument venovaný nevidiacim a Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Svet na dotyk a o 14.15 hod. dokumentárny film o knihárovi, ktorý viaže biblie Európski knihári: Tri biblie, dva osudy, jedna láska. V sobotu o 17.40 hod. uvedieme dokumentárny film približujúci osobnosť spisovateľa, výtvarníka a literárneho kritika Kornela Földváriho Ešte si s Kornelom pobudnúť.

MK SR – ministerka N.Milanová


„VZDELANIE SA ZAČÍNA ČÍTANÍM“

Týmito slovami sa ministerke kultúry Natálii Milanovej prihovorili predstavitelia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR na stretnutí ktoré sa uskutočnilo dňa 13.8.2020.

 

Spoločne sa zhodli na tom, že čitateľov je potrebné vychovávať odmalička a vzbudzovať v nich záujem o literatúru. Ministerke predstavili viaceré opatrenia, ktoré môžu pomôcť knižnému sektoru, či už ide o všeobecnú propagáciu čítania, zmeny v legislatíve alebo zjednotenie úpravy pre klasické knihy, e-knihy a audioknihy.
Zástupcovia Združenia zároveň ocenili doterajšie kroky ministerstva, obzvlášť zníženie záťaže v oblasti povinných výtlačkov pre knižnice a povinných príspevkov do umeleckých fondov.

Zdroj: MK SR, tlačové oddelenie

Hosť Rádia Regina

Ako vydavateľstvá a kníhkupectvá prežili krízu?

Obmedzenia z dôvodu protiepidemiologických opatrení výrazne zasiahli aj knižný trh a literárny život. Knižnice boli zatvorené, rovnako ako kníhkupectvá. Dva mesiace výpadku pocítili aj vydavatelia kníh, kníhkupci, ale aj autori.
Viac o tejto téme hovorili hostia:
Miroslava Vallová riaditeľka Literárne informačné centrum,
Juraj Heger vydavateľ a predseda ZVKS,
Jozef Kovalčik riaditeľ Fondu na podporu umenia a
Martin Jurčo moderátor rtvs.

TB o knižnom trhu 2020

Ako vydavateľstvá a kníhkupectvá prežili krízu?

Literárne informačné centrum usporiadalo v kníhkupectve Martinus tlačovú besedu v ktorej diskutovali:
Miroslava Vallová riaditeľka LIC,
Juraj Heger vydavateľ a predseda ZVKS,
Vladimír Michal vydavateľ, kníhkupec a podpredseda ZVKS,
František Malík organizátor kultúrnych podujatí,  
Gabriel Hushegyi 
z Fondu na podporu umenia a
Michal Hvorecký spisovateľ a moderátor.