BIBLIOTEKA 2018 – ZÁVEREČNÁ TLAČOVÁ SPRÁVA

Správa o Bibliotéke s podtitulom Knihy sú stále „in“.

Tohtoročný rekordný počet návštevníkov knižného veľtrhu Bibliotéka opäť ukázal, že záujem o knihy a literatúru neklesá, a to ani v dnešnej prevažne digitálnej dobe. V dňoch 8. – 11. novembra 2018 sa v bratislavskom výstavisku Incheba konal 26. ročník knižného veľtrhu Bibliotéka. Na ploche 10 000 m2 sa predstavilo 200 vystavovateľov z Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska a Slovenska. Súčasťou knižného veľtrhu bola aj výstava Pedagogika, ktorá sa zamerala na prezentáciu učebníc a ďalších pútavých foriem vzdelávania. Veľtrh sprevádzali viaceré sprievodné podujatia, aj vďaka ktorým navštívilo počas štyroch dní výstavu Bibliotéka-Pedagogika rekordných 45 387 návštevníkov.

Každoročne sa konajúce podujatie umožnilo milovníkom literatúry vybrať si z tisícok knižných titulov rôznych žánrov. Návštevníci sa mohli stretnúť so svojimi obľúbenými autormi, vypočuť si literárne debaty či zúčastniť sa zaujímavých prednášok na rôzne témy spojené s bibliológiou. Dozvedieť sa mohli o knižných novinkách, ktoré v týchto dňoch prichádzajú na trh, o tom, čo chystajú autori v najbližšom období, ale aj to, ako vznikajú filmové verzie literárnych diel a prečo je dobré viesť deti k čítaniu.

Súčasťou knižného veľtrhu boli aj viaceré sprievodné podujatia, ktoré sa v priestoroch bratislavského výstaviska konali v rámci Týždňa vedy a techniky. Okrem návštevy knižnej časti veľtrhu si tak návštevníci mohli prezrieť aj bádateľské projekty mladých vedcov a pozrieť sa na vedu „trochu netradične“. Spoločne organizované podujatia mali poukázať na prepojenosť literatúry, vedy a techniky a ich významu pre našu spoločnosť.

Na veľtrhu bola už po dvanásty raz slávnostne odovzdaná Cena Bibliotéky.
Tento rok sa odborná porota rozhodla oceniť dve autorky:
– Veroniku Dianiškovú za knihu básní Správy z nedomovov
a
– Michaelu Zakuťanskú za knihu „tragikomédií“ Prešovská trilógia.
Cena Bibliotéky je od roku 2007 udeľovaná za najlepšie slovenské knižné dielo ženskej autorky vydané v predošlom roku a je honorovaná sumou 1 000 eur od spoločnosti Incheba.

PR/Incheba

BIBLIOTEKA 2018 – SEMINÁR LITA, FPU, DIBUK (eKNIHY)

Dámy a páni, naši členovia a priatelia,

pozývame Vás na seminár, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8.11. od 15.00 do 18.00 hod., v EXPO CLUB-e
 (miestnosť -bledozelené sklá- vedľa hlavného vstupu do hál). 
Témy:

15.00 – 16.00 Autorský zákon a jeho novinky
Otvorená voľná diskusia k témam:
– zastupovanie práv autorov LITA, novela Autorského zákona, uzatváranie zmluvy cez LITA, uzatváranie zmluvy autorom samotným…
Pripravili: LITA, AUTORSKÁ SPOLOČNOSŤ a ZVKS

16.00 – 17.00 Trh elektronických kníh na Slovensku – skúsenosti a výzvy
Pozývame všetkých, ktorí e-knihy už riešia alebo by radi riešili, alebo aj nechcú riešiť.
Otvorená voľná diskusia s otázkami a postrehmi – predstavenie a obraz slovenského trhu e-kníh vydavateľom a kníhkupcom, podporenie motivácie zapájať sa do rozvoja e-kníh, podporenie zdieľania skúseností a „best practices“…
Pripravili: DIBUK a ZVKS

17.00 – 18.00 Štruktúra programov a podprogramov 2019
Otvorená voľná diskusia k témam:
– ako fungujú podporné programy? čo všetko treba aby bol projekt úspešný? do akého programu zaradiť projekt?
Pripravili: FOND na PODPORU UMENIA a ZVKS

BIBLIOTEKA 2018 – SPRIEVODNÝ PROGRAM

Dámy a páni,
naši členovia a priatelia,

pozývame Vás na 
výstavu Bibliotéka-Pedagogika, v dňoch 8.-11.11.2018, v rámci ktorej sa uskutoční v halách D a A1 bohatý Sprievodný program na týchto pódiách:

ZVKS A LIC / D
EXPO CLUB
/ miestnosť vedľa hlavného vstupu (len vo štvrtok)
DETI SU NASE KNIHY
/ A1
LABORATORIUM CITANIA, MAMA, TATA..
/ A1
LITERARNE CENTRUM 1
/ A1
LITERARNE CENTRUM 2
/ A1
PANTA RHEI / D

OTVÁRACIE HODINY A VSTUPNÉ
štvrtok   8.11.   9.00-19.00
piatok    9.11.   9.00-19.00
sobota 10.11. 10.00-19.00
nedeľa 11.11. 10.00-18.00
MAPA VÝSTAVISKA
SPOJENIE MHD
zastávka Einsteinova 80 88 92 192
zastávka Aupark 50 83 84 91 93 94 191

3. Konferencia o knižnom trhu

3. Konferencia o knižnom trhu

Konferencia 2018

V dňoch 8.-9.6.2018 zorganizovalo Združenie vydavateľov a kníhkupcov v Žiline 3. Konferenciu o knižnom trhu ktorého hlavnými témami boli SLOVENSKÝ KNIŽNÝ TRH A LEGISLATÍVA a ČO TRÁPI KNÍHKUPCOV?
V rámci prvej témy boli prezentované body – Autorský zákon a novela Zákona č.185/2015 Z.z., Tri kľúčové zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 a GDPR (doplnenie a vysvetlenie informácií) v ktorej vystúpili Juraj Heger, Ivana Bottyányová, Martin Štrba. Druhú tému s prezentáciou si pripravil Matúš Mládek a jeho pohľad  na knižný trh očami vydavateľa ako aj kníhkupca. Druhá časť programu prebiehala formou otvorenej diskusie.

Otvorenie VZ predsedom Jurajom Hegerom

Príhovor člena predsedníctva Ivana Harmana

 

 

 

 

 

3. Konferenciu o knižnom trhu otvoril a viedol predseda ZVKS Juraj Heger

Miroslava Vallová, riaditeľka LIC v diskusii

 

 

 

 

 

Autorský zákon a jeho novela v podaní Ivany Bottyanovej

Knižný trh a legislatíva

 

Roman Michelko v diskusii

Začiatok prednášky a prezentácie

 

 

 

 

Záver prezentácie a konferencie

Matúš Mládek

FPU – Štruktúra podpornej činnosti 2019

Vážení členovia Združenia, dámy a páni,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Fond na podporu umenia predstavil novú Štruktúru podpornej činnosti na rok 2019.

Zároveň uvádzame aktuálnu Výzvu č.1/2019

Štruktúra programu 1 – Umenie

Literatúra
1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
Medziodborové aktivity
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.2 Medziodborové podujatia
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty,
výskumné a vzdelávacie aktivity

Štruktúra programu 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity Podprogram

Literatúra: výskum a vzdelávanie
3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra
3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra
3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a
dospelých

Štruktúra programu 4 – Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
Vznik a prezentácia tvorby
4.2 Vznik a prezentácia tvorby
Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
Prehliadky, festivaly a súťaže
4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
4.4.2 Neprofesionálne umenie
Kultúrno-osvetová činnosť
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry
Medzinárodné prezentácie a mobility
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Štruktúra programu 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie

Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

Všetky iné potrebné informácie k projektom / výzvam kontakty na FPU.

Prajeme úspešné žiadosti.