BIBLIOTEKA 2018 – Ďakujeme za návštevu

BIBLIOTEKA 2018 – Ďakujeme za návštevu

Dámy a páni, naši členovia a priatelia,
ďakujeme Vám za návštevu v spoločnom stánku s Literárnym informačným centrom, kde sme pre Vás na pódiu ZVKS A LIC pripravili bohatý Sprievodný program.

Tešíme sa na návštevu 7. – 10. novembra 2019

Stretnutie na Ministerstve kultúry

Stretnutie na Ministerstve kultúry

Ministerka kultúry o rozvoji knižnej kultúry na Slovensku

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková sa dnes stretla s predstaviteľmi Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ZVKS). Predseda združenia Juraj Heger spolu s podpredsedom Vladimírom Michalom a generálnym sekretárom ZVKS Martinom Gajdošom informovali ministerku o potrebe vnímania knihy ako tovaru kultúrnej duchovnej hodnoty a potreby takéhoto vnímania aj vo väzbe na tvorbu a uplatňovanie legislatívnych úprav aj pre hospodársku oblasť.

Predložili aj svoju požiadavku na zníženie počtu povinne odovzdávaných knižných výtlačkov podľa zákona č. 212/1997 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších zákonov a návrh na zapracovanie práva vydavateľa na náhradu odmeny do novely Autorského zákona. Predstavitelia ZVKS odôvodnili aj svoje odporúčanie na zníženie dane z pridanej hodnoty na knihy, ktorá je na Slovensku v súčasnosti 10 percent, s poukázaním, že napríklad Poľsko a Maďarsko majú 5-percentnú DPH na knihy. Ministerka Ľubica Laššáková vyslovila záujem viesť dialóg so ZVKS: „chcem efektívne spolupracovať pri rozvoji knižnej kultúry na Slovensku a príprave legislatívnych materiálov.“

ZVKS združuje viac ako 80 subjektov, ktoré realizujú cca 85 percent edičnej a obchodnej činnosti na Slovensku. V súčasnosti zastrešuje vyše 80 percent knižnej výroby v Slovenskej republike.

Zdroj: MK SR, Komunikačný odbor

3. Konferencia o knižnom trhu – 8.-9. jún 2018

3. Konferencia o knižnom trhu – 8.-9. jún 2018

Vážení členovia Združenia, dámy a páni,

ďakujeme Vám za účasť na 3. Konferencii o knižnom trhu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.- 9. júna v kongresovom hoteli Holiday Inn v Žiline.

Všetky informácie o priebehu Konferencie nájdete v členskej sekcii.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie

Vážení členovia Združenia, dámy a páni,

ďakujeme Vám za účasť na Valnom zhromaždení ZVKS, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. júna o 10.00h. v kongresovom hoteli Holiday Inn v Žiline.

Všetky informácie o priebehu a výsledku VZ nájdete v členskej sekcii.