Thumbnail for the listing's main image
Kontaktné informácie
Kontakt Tatiana Kršková
058 732 53 42
Viac informácií

Hviezdoslavova 64, 050 01 Revúca, knihart.revuca@gmail.com

Prevádzkujem Kníhkupectvo KnihArt v Revúcej a v Rimavskej Sobote. Pravidelne usporadúvam besedy pre deti, mládež a dospelých so spisovateľmi, aktívne spolupracujem so školami v mieste bydliska a aj v okolí, kde pravidelne spoločne uskutočňujeme hodiny čítania s porozumením, interaktívne hry pre deti s českým vydavateľstvom Thovt priamo v predajni, súťaže, kvízy, dobrá spolupráca s knižnicami v okolí,  aktívna práca v OZ Centrum aktivizácie pamäte a  vitality Revúčka zameraná na knižnú kultúru a úspešné projekty : Číta celá rodina, číta celá dedina….práca s textom – pre prednesy detí – účasť v porote v rétorike, prednesov  ..Hviezdoslavov Kubín prednes rozprávok….atď. Pravidelne navštevujem Bibliotéku. Niekoľko rokov som viedla aj literárny klub stredoškolákov a spoločne sme vydali aj dva zborníky začínajúcich autorov – stredoškolákov ……to všetko porepojené cez moje kníhkupectvo

sk_SKSlovak