Viac informácií

karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava, info@dajama.sk

Vydavateľstvo sa venuje propagácii Slovenska a jeho regiónov prostredníctvom vydávania vlastivedno-turistickej literatúry vo viacerých jazykoch. Vydáva aj časopis Krásy Slovenska.

sk_SKSlovak