Kontaktné informácie
Kontakt Predajca
02 653 159 30
Bratislava
0.00
Viac informácií

Majerníkova 40, 841 05 Bratislava, demak@chello.sk

Zameranie: Vydávanie pôvodnej slovenskej literatúry s dôrazom na tvorbu slovenských autorov zo Srbska, Rumunska a Maďarska.


This Ad has been viewed 156 times.