Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Vojtech Mikula
421 905 150 416
mikula@knihy-mikula.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Nám. Hraničiarov 35, 851 03 Bratislava

Jazykové vydavateľstvo MIKULA s.r.o. s pôvodným názvom KNIHA – SPOLOČNÍK vzniklo v roku 1990. Bola to spontánna reakcia na novovzniknutú situáciu u nás. Po nežnej revolúcii došlo k obrovskému rozvoju štúdia cudzích jazykov. Hlavne mladá generácia začala veľmi intenzívne študovať cudzie jazyky, prichádzali k nám zahraničné firmy, vznikala a rozvíjala sa medzinárodná spolupráca. Všade boli potrebné slovníky, učebnice a iné jazykové pomôcky a všade ich bol nedostatok.
V poslednom období smeruje zameranie vydavateľstva najmä do oblastí alternatívnych učebníc. Ponúkame nové možnosti vzdelávania sa v cudzích jazykoch formou doplnkových učebníc, ktoré sú zamerané buď na všeobecnú výučbu jazyka alebo na konkrétne osobitné časti, napr. predložky, členy atď.