Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Zuzana Katrušinová
02 524 99 785
sekretariat@perfekt.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Vydavateľstvo Perfekt pôsobí na knižnom trhu od roku 1990. Doteraz zrealizovalo cca 800 knižných titulov so zameraním na literatúru faktu, historickú literatúru, detskú, populárno-náučnú a vecnú literatúru pre deti i dospelých. Do vedomia milovníkov literatúry faktu sa Perfekt zapísal najmä vydaním súborného diela Vojtecha Zamarovského, ale i viacerými edíciami zo slovenských dejín (významné osobnosti slovenských dejín, Ilustrované dejiny), aj edíciou memoárov–spomienkovými knihami významných osobností slovenského umenia či edíciou Múzy.
Vydavateľstvo prevádzkuje aj kníhkupectvo Vojtecha Zamarovského na Karpatskej ulici v Bratislave.