Thumbnail for the listing's main image
Kontaktné informácie
Kontakt Zuzana Katrušinová
02 524 99 785
Navštívte stránku
Viac informácií

Cukrová 14, 811 08 Bratislava, sekretariat@perfekt.sk

Vydavateľstvo Perfekt pôsobí na knižnom trhu od roku 1990. Doteraz zrealizovalo cca 800 knižných titulov so zameraním na literatúru faktu, historickú literatúru, detskú, populárno-náučnú a vecnú literatúru pre deti i dospelých. Do vedomia milovníkov literatúry faktu sa Perfekt zapísal najmä vydaním súborného diela Vojtecha Zamarovského, ale i
viacerými edíciami zo slovenských dejín (významné osobnosti slovenských dejín, Ilustrované dejiny), aj edíciou memoárov–spomienkovými knihami významných osobností slovenského umenia či edíciou Múzy.
Vydavateľstvo prevádzkuje kníhkupectva Vojtecha Zamarovského na Karpatskej ulici v Bratislave.

sk_SKSlovak