Thumbnail for the listing's main image
Kontaktné informácie
Kontakt Mgr. Mária Števková
02 544 160 92
Navštívte stránku
Viac informácií

Mierová 28, 821 05 Bratislava, buvik@buvik.sk

Vydavateľstvo Buvik sa špecializuje na vydávanie detskej literatúry pre deti predškolského veku a začínajúcich čitateľov. Edičný program vydavateľstva predstavuje tvorbu súčasných spisovateľov, je zameraný na pôvodnú tvorbu slovesnú i ilustračnú. Podporuje mladých ilustrátorov, dáva im priestor na realizáciu.

Bohato ilustrované diela vzhľadom na vek adresáta môže vydavateľstvo vydávať iba s podporou MKSR alebo ďalších sponzorských inštitúcií.

Spolupracuje s významnými distribučnými firmami bez vlastnej distribúcie.

sk_SKSlovak