Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Martin Farkaš
421 918 810 118
farkas@vydosveta.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Jilemnického 57, 036 01 Martin

Vydavateľstvo Osveta ponúka široký sortiment vlastnej obornej medicínskej literatúry. Okrem vlastnej produkcie tu nájdete aj učebnice pre medikov, odborné monografie pre pregraduálnu i postgraduálnu prax, množstvo psychiatrickej i psychologickej literatúry, ošetrovateľskú odbornú literatúru a literatúru pre zdravotníckych asistentov a iné zdravotnícke odbory zo slovenských aj českých vydavateľstiev. Na stránke taktiež nájdete odborné medicínske publikácie – monografie, učebnice pre lekárske a ošetrovateľské fakulty, učebnice pre postgraduálne vzdelávanie – z ďalších slovenských i českých vydavateľstiev.