Thumbnail for the listing's main image
Kontaktné informácie
Kontakt Martin Farkaš
043 421 0972, 0918 810 118
Navštívte stránku
Viac informácií

Jilemnického 57, 036 01 Martin, farkas@vydosveta.sk

Vydavateľstvo Osveta ponúka široký sortiment vlastnej obornej medicínskej literatúry, špeciálno-pedagogický časopis "Efeta, otvor sa" a tiež ročenku Efety. Okrem vlastnej produkcie tu nájdete aj učebnice pre medikov, odborné monografie pre pregraduálnu i postgraduálnu prax, množstvo psychiatrickej i psychologickej literatúry, ošetrovateľskú odbornú literatúru a literatúru pre zdravotníckych asistentov a iné zdravotnícke odbory zo slovenských aj českých vydavateľstiev .

sk_SKSlovak