Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Roman Michelko
421 2 54 43 26 71
vsss.s.r.o@gmail.com
Navštívte stránku
Viac informácií

Laurinská 2, 814 99 Bratislava 1

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (VSSS) vzniklo v roku 1993 a je to vydavateľstvo najväčšej a najvýznamnejšej spisovateľskej organizácie, ktorá ročne vydáva vyše štyridsať titulov. Našu pozornosť najviac zameriavame na vydávanie diel slovenských autorov, členov Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ale vo všeobecnosti je našou ambíciou vydávať kvalitnú nekomerčnú literatúru vrátane pôvodnej a prekladovej detskej literatúry, ako aj knihy umeleckého prekladu. Okrem pôvodnej literatúry súčasnej či klasickej sa v snahe priniesť čitateľom čo najširšie portfólio titulov, ktoré reagujú na našu každodennú spoločnosť, sme v roku 2003 začali vydávať spoločenskovednú edíciu Pohľady za horizont, ako aj edície Antická knižnica či Knižnica svetových autorov. Hlavným cieľom nášho vydavateľstva nie je prinášať zisk, ale vydávaním kvalitnej nekomerčnej literatúry, takpovediac, napĺňať služby vo verejnom záujme.