Thumbnail for the listing's main image
Kontaktné informácie
Kontakt Roman Michelko
02 544 326 71
Navštívte stránku
Viac informácií

Laurinská 2, 814 99 Bratislava, vsss@stonline.sk

VSSS vzniklo v roku 1993. Ročne vydáva približne 40 až 50 titulov. Zameriava sa prevažne na pôvodnú slovenskú literatúru (prózu, poéziu, a esejistiku). Dôležitú súčasť edičného plánu tvoria edície (KSA – Knižnica svetových autorov, Pohľady za horizont – politologická edícia, Moja klasika, Antická knižnica, Knižnica svetových mysliteľov, Memo – memoáre a biografie ). VSSS sa cielene venuje aj vydávaniu literatúry pre deti a mládež od domácich i svetových autorov; pričom venuje primeranú pozornosť aj ilustračnej stránke vydávaných titulov, prevažná väčšina ktorých je ilustrovaná špičkovými slovenskými ilustrátormi. Viaceré tituly VSSS boli ocenené prestížnymi oceneniami (Cena Ivana Krasku, Debut roka, Kniha roka, Cena Bibliotéky a pod.).

sk_SKSlovak