Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
.
421 2 32 66 18 40
raabe@raabe.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Heydukova 12 – 14, 811 08 Bratislava

Nakladateľstvo RAABE bolo založené na Slovensku v roku 1999 ako organizačná zložka českého nakladateľstva. V januári 2005 sme sa osamostatnili a odvtedy pôsobíme ako spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Sme odborné nakladateľstvo s 21-ročnými skúsenosťami v oblasti školstva, vzdelávania a poradenstva. Poskytujeme kvalitné a nadčasové informácie najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, všetkých pedagogických a iných zamestnancov školstva a tiež pre všeobecných a odborných lekárov. Medzinárodné pôsobenie nám umožňuje získavať exteritoriálne znalosti a skúsenosti, ktoré dokážeme implementovať na Slovensku ako príklady dobrej praxe. Rovnako však propagujeme dobrú prax Slovenska v zahraničí, čím vytvárame široké pole spolupráce na rôznych úrovniach s cieľom zlepšiť a skvalitniť vzdelávanie. Spájaním progresívnych myšlienok našich zákazníkov ako odborníkov v praxi, špecialistov doma aj v zahraničí a spoluprácou so skúsenými partnermi vytvárame pokrokové vízie prenesené do reality a konkrétnych projektov.
Sme členom skupiny Klett, ktorá je dnes jednou z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe.