Thumbnail for the listing's main image
Kontaktné informácie
Kontakt Predajca
Viac informácií

Slovensk, s.r.o., Bratislava je dodávateľ komplexných polygrafických
služieb od grafickej prípravy cez jazykovú korektúru až po dodanie hotovej
knihy alebo časopisu.

Kontakt:
Ing. Róbert Dostál a Ing. Pavol Ilkiv
mobil: 0918 450 530, 0917 300 400
email: dostalmt@gmail.com; ilkiv@atlas.sk

sk_SKSlovak