$ 0.00
Viac informácií

Slovensk, s.r.o., Bratislava je dodávateľ komplexných polygrafických

služieb od grafickej prípravy cez jazykovú korektúru až po dodanie hotovej

knihy alebo časopisu.


Kontakt:

Ing. Róbert Dostál a Ing. Pavol Ilkiv

mobil: 0918 450 530, 0917 300 400

email: dostalmt@gmail.com; ilkiv@atlas.sk


Kód AdSense
This Ad has been viewed 113 times.