Viac informácií

Slovensk, s.r.o., Bratislava je dodávateľ komplexných polygrafických
služieb od grafickej prípravy cez jazykovú korektúru až po dodanie hotovej
knihy alebo časopisu.

Kontakt:
Ing. Róbert Dostál a Ing. Pavol Ilkiv
mobil: 0918 450 530, 0917 300 400
email: dostalmt@gmail.com; ilkiv@atlas.sk

sk_SKSlovak