Thumbnail for the listing's main image
Kontaktné informácie
Kontakt Vladimír Valentík
+381 021 780 159
Navštívte stránku
Viac informácií

XIV. VÚSB 4-6, 21470 Báčsky Petrovec, Srbsko
Slovenské vydavateľské centrum bolo založené roku 2007 vyčlenením vydavateľskej činnosti z tlačiarne Kultúra v Báčskom Petrovci v Srbsku. Slovenské vydavateľské centrum je najväčším vydavateľom slovenských časopisov a kníh v Srbsku. Vydáva každoročne 15 – 20 slovenských knižných titulov a časopisy Nový život (časopis pre literatúru a kultúru), Rovina (rodinný magazín) a ročenku Národný kalendár.

sk_SKSlovak