Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Mária Okálová
421 911 744 098, 905 512 106
info@abcedu.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Košická 56, 821 08 Bratislava

Vzdelanie je bránou k úspechu a bez dobrých učebníc je cesta za vzdelaním často neschodná.
Tvoríme učebnice, pracovné zošity a vzdelávacie pomôcky pre základné aj stredné školy pre matematiku, slovenský jazyk aj ostatné predmety podľa schváleného Štátneho vzdelávacieho programu tak, aby boli príťažlivé pre žiaka, metodicky atraktívne pre učiteľov, logicky členené, názorné vo výklade látky, graficky a formou podporujúce pochopenie a aby prinášali študentom  čo najviac Aha! momentov, kedy sa poznanie súvislostí spája s pocitom zadosťučinenia a motiváciou k ďalšiemu štúdiu. Je nám známe školské prostredie a potreby pedagógov na základných a stredných školách. Poznáme hodnotu kvalitných učebných materiálov a tvoríme ich tak, aby boli príťažlivé pre študentov a rovnako tak pre učiteľov, ktorí chcú svojich študentov motivovať k čo najlepším výsledkom.  Náš tím má  za sebou bohaté skúsenosti pri autorskej príprave učebníc, aj v procese ich vydávania. Kvalitné učebnice sú základom vzdelania, tvoríme učebnice pre dnešnú dobu, ktoré je radosť používa