Kontaktné informácie
Kontakt Predajca
421 903 655 947
Trenčín, TN, Slovensko
Navštívte stránku
0.00
Viac informácií

Mateja Bela 2499/5, Trenčín, 911 08

Zameriavame sa na detské ilustrované knihy od zahraničných autorov. Aj keď sme každý z inej sféry, dobré knihy nás spájajú. Takisto túžba, ktorá bola a je v nás všetkých spoločná – priniesť pekné knihy pre deti. Túto túžbu chceme aj naplniť. Nechceme si ich však nechať len pre nás. Chceme sa o ne podeliť a priniesť ich hlavne pre vás, našich budúcich čitateľov.


This Ad has been viewed 19 times.