Kontaktné informácie
Kontakt Predajca
421 903 655 947
Navštívte stránku
Viac informácií

Rybničná cesta 9269/52, Spišská Nová Ves, 053 31
Zameriavame sa na detské ilustrované knihy od zahraničných autorov. Aj keď sme každý z inej sféry, dobré knihy nás spájajú. Takisto túžba, ktorá bola a je v nás všetkých spoločná – priniesť pekné knihy pre deti. Túto túžbu chceme aj naplniť. Nechceme si ich však nechať len pre nás. Chceme sa o ne podeliť a priniesť ich hlavne pre vás, našich budúcich čitateľov.

sk_SKSlovak