EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej univerzity

EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej univerzity

Univerzitná 8215/1, blok HB, 010 26 Žilina EDIS – Vydavateľstvo ŽU v Žiline je jedným z pracovísk Žilinskej univerzity, pričom…

Elist s.r.o.

Elist s.r.o.

Gaštanova 511/5, 031 04 Liptovský Mikuláš Vydavateľstvo Elist vzniklo v máji 2016 ako projekt zameraný na podporu pôvodnej slovenskej tvorby.…

Eruditio, spol. s r. o.

Eruditio, spol. s r. o.

Osuského 42, 851 03 Bratislava Vydavateľstvo pôvodnej slovenskej literatúry. Eruditio vydávalo zborníky z konferencií a mohlo to tak ostať, keby…

Ferove knihy

Ferove knihy

Svätotrojičné nám. 7/7, 963 01 Krupina Sme nezávislé rodinné kníhkupectvo Ferove knihy. Dôvod nášho rozhodnutia prevziať a prevádzkovať od roku 2024…

FORTUNA LIBRI, s.r.o.

FORTUNA LIBRI, s.r.o.

Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava Vydavateľstvo Fortuna Libri bolo založené v roku 1990 ako prvé súkromné vydavateľstvo na Slovensku.…

Grada Slovakia, s.r.o.

Grada Slovakia, s.r.o.

Moskovská 29, 811 08  Bratislava Vydavateľstvo Grada Publishing vzniklo v roku 1991 a postupne sa stalo jedným z najväčších vydavateľstiev…

IKAR, a.s.

IKAR, a.s.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava Náš vydavateľský dom vznikol v roku 1990. Desať nadšencov si povedalo, že na Slovensku nastal…

Imprint, s. r. o.

Imprint, s. r. o.

Šidlovská 4, 080 01 Prešov Imprint pôsobí v oblasti vydavateľských a tlačiarenských služieb na slovenskom a medzinárodnom knižnom trhu. Je…

Incheba, a.s.

Incheba, a.s.

Viedenská cesta 3-7, 851 02 Bratislava Organizátor medzinárodnej knižnej výstavy BIBLIOTÉKA-PEDAGOGIKA.

Ineduco s.r.o.

Ineduco s.r.o.

Dubová ulica 2242/33, 931 01 Šamorín Ineduco poskytuje predplatné na e-knihy a všetky vymoženosti čítačky. Členovia môžu čítať odborné a…