Kontaktné informácie
Kontakt Predajca
02 446 317 02
Bratislava
Navštívte stránku
Viac informácií
Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava, info@dajama.sk

Vydavateľstvo sa venuje propagácii Slovenska a jeho regiónov prostredníctvom vydávania vlastivedno-turistickej literatúry vo viacerých jazykoch. Vydáva aj časopis Krásy Slovenska.
This Ad has been viewed 194 times.

Categories