Kontaktné informácie
Kontakt Predajca
02 653 159 30
Bratislava
Viac informácií
Majerníkova 40, 841 05 Bratislava, demak@chello.sk
Zameranie: Vydávanie pôvodnej slovenskej literatúry s dôrazom na tvorbu slovenských autorov zo Srbska, Rumunska a Maďarska.
This Ad has been viewed 145 times.

Categories