Kontaktné informácie
Kontakt Predajca
02 544 160 92
Bratislava
Navštívte stránku
Viac informácií
Mierová 28, 821 05 Bratislava, buvik@buvik.sk

Vydavateľstvo Buvik sa špecializuje na vydávanie detskej literatúry pre deti predškolského veku a začínajúcich čitateľov. Edičný program vydavateľstva predstavuje tvorbu súčasných spisovateľov, je zameraný na pôvodnú tvorbu slovesnú i ilustračnú. Podporuje mladých ilustrátorov, dáva im priestor na realizáciu.

Bohato ilustrované diela vzhľadom na vek adresáta môže vydavateľstvo vydávať iba s podporou MKSR alebo ďalších sponzorských inštitúcií.

Spolupracuje s významnými distribučnými firmami bez vlastnej distribúcie.
This Ad has been viewed 90 times.

Categories