«« « 3 4 5 6 7 8 9
Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.

Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.

Mierová 28, 821 05 Bratislava, buvik@buvik.sk Vydavateľstvo Buvik sa špecializuje na vydávanie detskej literatúry pre deti predškolského veku a začínajúcich čitateľov. Edičný program vydavateľstva predstavuje tvorbu súčasných spisovateľov, je zameraný na pôvodnú tvorbu slovesnú i ilustračnú. Podporuje mladých ilustrátorov, dáva im priestor na realizáciu. Bohato ilustrované diela vzhľadom na vek adresáta…
04/03/2018
Bratislava
Prezretí: 94
Vydavateľstvo Dixit, s. r. o.

Vydavateľstvo Dixit, s. r. o.

Bjornsonova 4, 811 05 Bratislava, info@dixit.sk Zameriava sa najmä na literatúru faktu, memoárovú literatúru a náučné knihy, ktoré majú okrem zaujímavého obsahu aj nevšedné grafické spracovanie. Knihy vychádzajú nielen v tlačenej, ale aj v elektronickej podobe.
04/03/2018
Bratislava
Prezretí: 116
Vydavateľstvo I&B

Vydavateľstvo I&B

Tatranská Lomnica 124, 059 60 Vysoké Tatry, ibtatry@ibtatry.sk Knižná edícia je zameraná na históriu poznávania a osídľovania Vysokých Tatier. Najaktívnejším spolupracovníkom a autorom viacerých knižných publikácii vydavateľstva I&B je Ivan Bohuš st.
04/03/2018
Tatranská Lomnica
Prezretí: 96
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o.

Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o.

Mudroňova 1, 036 52 Martin, zjavkova@vydavatel.sk
04/03/2018
Martin
Prezretí: 164
Vydavateľstvo MATYS, s. r. o.

Vydavateľstvo MATYS, s. r. o.

Starhradská 8, 851 05 Bratislava, matys@matys.sk Vydavateľstvo MATYS pôsobí na slovenskom knižnom trhu od roku 1994. Jeho široký sortiment zahŕňa knihy najmä pre deti a mládež – obrázkové encyklopédie, atlasy, knihy o zvieratách a rastlinách, rozprávky, bájky, riekanky, viacjazyčné knihy a slovníky, leporelá, knihy pre zábavu a voľný čas a…
04/03/2018
Bratislava
Prezretí: 107
Vydavateľstvo Osveta, spol. s r. o.

Vydavateľstvo Osveta, spol. s r. o.

Jilemnického 57, 036 01 Martin, farkas@vydosveta.sk Vydavateľstvo Osveta ponúka široký sortiment vlastnej obornej medicínskej literatúry, špeciálno-pedagogický časopis "Efeta, otvor sa" a tiež ročenku Efety. Okrem vlastnej produkcie tu nájdete aj učebnice pre medikov, odborné monografie pre pregraduálnu i postgraduálnu prax, množstvo psychiatrickej i psychologickej literatúry, ošetrovateľskú odbornú literatúru a literatúru…
04/03/2018
Martin
Prezretí: 101
Vydavateľstvo Q111

Vydavateľstvo Q111

Kvetuša Dašková, J. C. Hronského 4, 831 02 Bratislava q111@stonline.sk Vydavateľstvo Q 111 existuje od novembra 1990, založila ho Kvetuša Dašková, zaoberá sa vydávaním hodnotnej literatúry pre deti aj dospelých, a to prózu, poéziu, literatúru faktu a umelecko-náučnú literatúru pre deti.
04/03/2018
Bratislava
Prezretí: 103
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o.

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o.

Bojnická 10, P. O. Box 70, 830 00 Bratislava, slovart@slovart.sk Naša filozofia Prinášame na knižný trh hodnotné knihy popredných slovenských i svetových spisovateľov, monografie špičkových výtvarných umelcov i modernú literatúru pre deti. Nechceme sa stať najväčším vydavateľstvom na Slovensku, chceme zostať vydavateľstvom najlepších kníh. Naša špecialita Špeciálnou oblasťou činnosti nášho…
04/03/2018
Bratislava
Prezretí: 116
Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov

Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov

Laurinská 2, 814 99 Bratislava, vsss@stonline.sk VSSS vzniklo v roku 1993. Ročne vydáva približne 40 až 50 titulov. Zameriava sa prevažne na pôvodnú slovenskú literatúru (prózu, poéziu, a esejistiku). Dôležitú súčasť edičného plánu tvoria edície (KSA - Knižnica svetových autorov, Pohľady za horizont – politologická edícia, Moja klasika, Antická knižnica,…
04/03/2018
Bratislava
Prezretí: 105
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r. o.

Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r. o.

Klariská 16, 815 82 Bratislava, info@slovtatran.sk
04/03/2018
Bratislava
Prezretí: 179
«« « 3 4 5 6 7 8 9

Categories