MK SR – ministerka N.Milanová

„VZDELANIE SA ZAČÍNA ČÍTANÍM“ Týmito slovami sa ministerke kultúry Natálii Milanovej prihovorili predstavitelia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR na stretnutí ktoré sa uskutočnilo dňa 13.8.2020.   Spoločne sa zhodli na tom, že čitateľov je potrebné vychovávať...

Jesenné_2020

Milí priatelia kníh, predsedníctvo ZVKS sa na základe posledných nových (rôznych) pandemických nariadení a opatrení rozhodlo akciu zrušiť! Za porozumenie ďakujeme. 16.9.2020 - - - Stretnutie vydavateľov s kníhkupcami, zástupcami knižníc a priateľmi kníh. Jesenné...

Hosť Rádia Regina

Ako vydavateľstvá a kníhkupectvá prežili krízu? Obmedzenia z dôvodu protiepidemiologických opatrení výrazne zasiahli aj knižný trh a literárny život. Knižnice boli zatvorené, rovnako ako kníhkupectvá. Dva mesiace výpadku pocítili aj vydavatelia kníh, kníhkupci, ale aj...