Zasadnutia predsedníctva ZVKS

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (10.8.2021)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 10.8.2021 v Bratislave, Aušpic café Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (13.7.2021)

Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 13.7.2021 v Bratislave, Aušpic café Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (13.6.2021)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 15.5.2021 v Bratislave, Aušpic café. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program:...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (15.5.2021)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 15.5.2021 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1)  Otvorenie 2) ...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (14.4.2021)

Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 14.4.2021 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal a Martin Gajdoš Program: 1)  Otvorenie 2)  Kontrola úloh z...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (17.3.2021)

Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 17.3.2021 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (10.2.2021)

Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 10.2.2021 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (13.1.2021)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 13.1.2021 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (7.12.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 7.12.2020 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (12.11.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 12.11.2020 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (8.10.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 8.10.2020 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (14.9.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 14.9.2020 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2) Kontrola...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (17.8.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 17.8.2020 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (1.7.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 1.7.2020 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (10.6.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 10.6.2020 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...