Zasadnutia predsedníctva ZVKS

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (10.2.2021)

Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 10.2.2021 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (13.1.2021)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 13.1.2021 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (7.12.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 7.12.2020 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (12.11.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 12.11.2020 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (8.10.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 8.10.2020 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (14.9.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 14.9.2020 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2) Kontrola...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (17.8.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 17.8.2020 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (1.7.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 1.7.2020 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (10.6.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 10.6.2020 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (7.5.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 7.5.2020 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Matúš Mládek Vladimír Michal Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica z online zasadnutia predsedníctva ZVKS (15.4.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 15.4.2020 online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1) ...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (25.3.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 25.3.2020 v Bratislave Zasadnutie predsedníctva sa dňa 25.3., vzhľadom na odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom SARS CoV-2 Covid-19, neuskutočnilo. Najbližšie stretnutie sa uskutoční online po...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (26.2.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 26.2.2020 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2) Kontrola úloh z...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (14.1.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 14.1.2020 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)  Otvorenie...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (9.12.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 9.12.2019 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5.Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Vladimír Michal 8. Matúš Mládek 9. Martin Štrba...