Zasadnutia predsedníctva ZVKS

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (14.1.2020)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 14.1.2020 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)  Otvorenie...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (9.12.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 9.12.2019 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5.Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Vladimír Michal 8. Matúš Mládek 9. Martin Štrba...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (8.11.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 8.11.2019 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Valéria Malíková Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (11.10.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 11.10.2019 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Ivan Harman 2. Juraj Heger 3. Daniel Kollár 4. Valéria Malíková 5. Albert Marenčin 6. Vladimír Michal 7. Matúš Mládek 8. Martin Štrba a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (20.9.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 20.9.2019 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Juraj Heger 3. Daniel Kollár 4. Valéria Malíková 5. Albert Marenčin 6. Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2) Kontrola...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (19.8.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 19.8.2019 v Martine. Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Matúš Mládek 8. Martin Štrba a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (13.6.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 13.6.2019 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Vladimír Michal 8. Matúš Mládek 9. Martin Štrba a...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (13.5.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 13.5.2019 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Albert Marenčin 6. Vladimír Michal 7. Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (17.4.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 17.4.2019 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Vladimír Michal 8. Matúš Mládek a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (20.3.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 20.3.2019 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Vladimír Michal 8. Matúš Mládek 9. Martin Štrba a...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (21.2.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 21.2.2019 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Albert Marenčin 6. Vladimír Michal 7. Matúš Mládek 8. Martin Štrba a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (21.1.2019)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 21.1.2019 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Matúš Mládek 8. Martin Štrba a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (10.12.2018)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 10.12.2018 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Matúš Mládek 8. Martin Štrba 9. Veronika...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (19.11.2018)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 19.11.2018 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Juraj Heger 2. Daniel Kollár 3. Valéria Malíková 4. Albert Marenčin 5. Matúš Mládek 6. Vladimír Michal 7. Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (8.11.2018)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 8.11.2018 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Juraj Heger 3. Daniel Kollár 4. Valéria Malíková 5. Albert Marenčin 6. Matúš Mládek 7. Vladimír Michal 8. Martin Štrba a Martin Gajdoš...