Správy z kontrolnej činnosti revíznej komisie

Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2021

SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE O HOSPODÁRENÍ ZVKS SR ZA ROK 2021 Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR (ďalej len RK ZVKS) v zložení Mgr. Veronika Tarábková, Ing. Ivana Bottyanová, Ing. Róbert Dostál sa počas roku 2021 stretla trikrát a z dôvodu pandemickej...

Správy revíznej komisie o hospodárení za roky 2019 a 2020

SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE O HOSPODÁRENÍ ZVKS SR ZA ROK 2019 Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky - Občianskeho združenia, so sídlom Bojnická 10, 830 00 Bratislava, IČO 30842361 týmto podáva Finančnú správu o hospodárení združenia za...

Správa revíznej komisie o hospodárení ZVKS za rok 2018

SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE o hospodárení ZVKS za rok 2018 Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky - Občianskeho združenia, so sídlom Ľubľanská č. 2, 831 02 Bratislava, IČO 30842361 týmto podáva Finančnú správu o hospodárení združenia za...

Správa revíznej komisie o hospodárení ZVKS za rok 2017

Správa revíznej komisie za rok 2017 Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky - Občianskeho združenia, so sídlom Ľubľanská č. 2, 831 02 Bratislava, IČO 30842361 týmto podáva Finančnú správu o hospodárení združenia za rok 2017. Revízna...

Správa revíznej komisie o hospodárení ZVKS za rok 2016

Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky - Občianskeho združenia, so sídlom Ľubľanská č. 2, 831 02 Bratislava podáva Finančnú správu o hospodárení za rok 2016 Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR sa stretla na...

Správa revíznej komisie o hospodárení ZVKS za rok 2011

Správa revíznej komisie o hospodárení ZVKS za rok 2011 Revízna komisia Združenia vydavateľov a kníhkupcov  Slovenskej republiky podáva finančnú správu o hospodárení združenia za rok 2011 Prvýkrát sa členovia revíznej  komisie  v zložení členov Dr. Bieniková, Ing. P....