S potešením oznamujeme štrnásť laureátov Ceny Európskej únie za literatúru 2019:

Laura Freudenthaler (Rakúsko), Piia Leino (Fínsko), Sophie Daull (Francúzsko), Réka Mán-Várhegyi (Maďarsko), Beqa Adamashvili (Gruzínsko), Nikos Chryssos (Grécko), Jan Carson (Írsko), Giovanni Dozzini (Taliansko), Daina Opolskaite (Litva), Marta Dzido (Poľsko), Tatiana bulîbuleac (Rumunsko), Ivana Dobrakovová (Slovensko), Halya Kerosina Shyyan (Ukrajina) a Melissa Harrisson (Spojené kráľovstvo).

Cena Európskej únie za literatúru (EUPL) je ocenenie, ktoré uznáva vynikajúce nové a novovznikajúce literárne talenty v celej Európe a vyzdvihuje bohatstvo súčasnej európskej literatúry, pričom upozorňuje na jedinečné kultúrne a jazykové dedičstvo kontinentu.

EUPL je organizovaná konzorciom pozostávajúceho z Európskej a medzinárodnej federácie kníhkupcov (EIBF), Európskej rady spisovateľov (EWC) a Federácie európskych vydavateľov (FEP) s podporou Európskej komisie. Slávnostné odovzdávanie cien, za prítomnosti všetkých víťazných autorov, sa uskutoční 2. októbra 2019 v Bozare v Bruseli.