Vážení členovia Združenia, dámy a páni,

Fond na podporu umenia predstavil novú Výzvu č.1/2019 v rámci týchto podprogramov:

– 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
– 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
– 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
– 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – tanec,
– 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
– 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec,
– 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
– 1.6.2 Medziodborové podujatia,
– 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
– 2.1    Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,
– 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
– 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
– 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Všetky iné potrebné informácie k projektom / výzvam kontakty na FPU.

Prajeme úspešné žiadosti.