Fond na podporu umenia vyhlasuje novú Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí v rámci podprogramov:

– 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry,
– 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra,
– 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra,
– 3.5.2 Vzdelávacie aktivity – literatúra,
– 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,
– 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity…
Bližšie informácie sa dočítate TU >>

a zároveň stále trvá aj aj Výzva č. 6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
– 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež – štipendium,
– 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež…
Bližšie informácie sa dočítate TU >>