Vážení členovia Združenia, dámy a páni,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Fond na podporu umenia predstavil novú Štruktúru podpornej činnosti na rok 2019.

Zároveň uvádzame aktuálnu Výzvu č.1/2019

Štruktúra programu 1 – Umenie

Literatúra
1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
Medziodborové aktivity
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.2 Medziodborové podujatia
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty,
výskumné a vzdelávacie aktivity

Štruktúra programu 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity Podprogram

Literatúra: výskum a vzdelávanie
3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – literatúra
3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity – literatúra
3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – literatúra
Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a
dospelých

Štruktúra programu 4 – Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
Vznik a prezentácia tvorby
4.2 Vznik a prezentácia tvorby
Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
Prehliadky, festivaly a súťaže
4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
4.4.2 Neprofesionálne umenie
Kultúrno-osvetová činnosť
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry
Medzinárodné prezentácie a mobility
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť

Štruktúra programu 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie

Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov

Všetky iné potrebné informácie k projektom / výzvam kontakty na FPU.

Prajeme úspešné žiadosti.