Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo v decembri 2020 výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľ projektu – aby deti čítali rady, mali atraktívnu a veku primeranú literatúru, a spolupráca s miestnymi kníhkupectvami.

„Ja sám som ako dieťa veľa čítal a myslím si, že je dôležité viesť deti k čítaniu a rozvíjať tak ich čitateľskú gramotnosť. Preto ma teší, že prinášame tento projekt, prostredníctvom ktorého chceme do školských knižníc dostať nové a zaujímavé tituly pre žiakov,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Na Ministerstvo školstva prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt. Po vyselektovaní duplicitných žiadostí, a tých od neoprávnených žiadateľov, ich zostalo 1397. Vzhľadom na vysoký počet kvalitne vypracovaných žiadostí, Ministerstvo školstva našlo vo svojich rezervách ešte dodatočné finančné zdroje a na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva, vybralo 471 projektov škôl. Tie získajú spolu 348 228 Eur na nákup kníh podľa svojho výberu. Vybrané školy nákup kníh budú realizovať od 2.1. do 15.3.2021 (niektoré školy v závislosti od typu zriaďovateľa musia finančné prostriedky použiť ešte v decembri 2020).

Zoznamy kníhkupectiev, ktoré si školy uviedli v žiadosti, ako preferované, sme poskytli Združeniu vydavateľov a kníhkupcov SR na dojednanie špeciálnych zliav pre jednotlivé kníhkupectvá. Školy však majú možnosť nakupovať v akomkoľvek kníhkupectve, kde si zabezpečia zvýhodnené podmienky. Odhadovaný počet detskej, mládežníckej i odbornej literatúry, ktorá sa cez projekt dostane do škôl je 42 000 až 45 000 kusov. Titulová ponuka pre školy bola na základe dohody s Ministerstvom školstva finalizovaná v spolupráci s Knižnicou pre mládež Košice.

Zoznam podporených škôl
Zoznam odporúčaných kníh + legenda
Zoznam najlepších detských kníh_2020

ilustračné foto

sk_SKSlovak