Vážení členovia Združenia, dámy a páni,

ďakujeme Vám za účasť na Valnom zhromaždení ZVKS, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. júna o 10.00h. v kongresovom hoteli Holiday Inn v Žiline.

Všetky informácie o priebehu a výsledku VZ nájdete v členskej sekcii.