ZATVORENÉ KNÍHKUPECTVÁ

 

Kníhkupectvá v decembri bojujú o ďalších 11 mesiacov svojej existencie.

 

Kým my sme zatvorení, v Tescu si knihy nakladá zákazník do košíka.

 

Vydavatelia hovoria o smrtiacej rane a žiadajú otvorenie kníhkupectiev.

 

Knižný trh hlási obrovské straty (reportáž od 29. minúty).

 

OBMEDZENIE ČINNOSTI PREVÁDZOK

Nová vyhláška 263/2021 V.v. Úradu verejného zdravotníctva SR od 25.11.2021 dočasne obmedzila prevádzku niektorých maloobchodných prevádzok a služieb. V §2 Všeobecné opatrenia k prevádzkam v odseku 2, Zákaz podľa odseku 1, sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia: v rámci písmena f) predajne novín a tlačovín. Máme za to, že tlačoviny sú aj knihy a do uvedenej výnimky by podľa nás mali spadať aj kníhkupectvá. Pripojili sme sa preto k Výzve iniciatívy slovenských maloobchodníkov.