Termíny

Bologna Children´s Book _Boloňa                                            6. – 9. marec /  SK
Foire du Livre Bruxelles _Brusel                                               30. marec – 2. apríl
London Book Fair _Londýn                                                       18. –  20. apríl  /  SK
Leipziger Buchmesse _Lipsko                                                   27. – 30. apríl
Salon du Livre _Paríž                                                                  21. – 23. apríl
Svět knihy _Praha                                                                       11. – 14. máj  /  SK
Bokmässan _Göteborg                                                              28. september – 1. október
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál _Budapešť                28. september – 1. október
Frankfurter Buchmesse _Frankfurt nad Mohanom              19. – 22. október  /  SK
Sajam Knjiga _Belehrad                                                             23. – 29. október
Targi Książki _Krakov                                                                  26. – 29. október
BuchWien _Viedeň                                                                      8. – 12. november  /  SK

TiBE _Taipei                                                                                  31. január – 5. február  /  SK

SK znamená priamu slovenskú účasť v podobe stánku Slovenského Literárneho Centra.

Na základe odsúhlasenia VZ predsedníctvo ZVKS podporí malých vydavateľov a kníhkupcov (členov) za účasť na zahraničných knižných veľtrhoch.
Príspevok je v sume 250€ ročne alebo za Svět knihy v Prahe v sume 100€, je na každom členovi aký/-é veľtrh/-y uprednostní. Podkladom pre udelenie príspevku za účasť na veľtrhu je vyplnenie žiadosti o príspevok spolu s dokladom o návšteve (napr. kópia vstupenky, letenka, cestovný lístok, foto a pod.) ktorú treba poslať na sekretariat@zvks.sk, ďakujeme.