Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo v decembri 2020 výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

 

 

Čítame radi 1
vyhodnotenie

Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľ projektu – aby deti čítali rady, mali atraktívnu a veku primeranú literatúru, a spolupráca s miestnymi kníhkupectvami.

„Ja sám som ako dieťa veľa čítal a myslím si, že je dôležité viesť deti k čítaniu a rozvíjať tak ich čitateľskú gramotnosť. Preto ma teší, že prinášame tento projekt, prostredníctvom ktorého chceme do školských knižníc dostať nové a zaujímavé tituly pre žiakov,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Na Ministerstvo školstva prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt. Po vyselektovaní duplicitných žiadostí, a tých od neoprávnených žiadateľov, ich zostalo 1397. Vzhľadom na vysoký počet kvalitne vypracovaných žiadostí, Ministerstvo školstva našlo vo svojich rezervách ešte dodatočné finančné zdroje a na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva, vybralo 471 projektov škôl. Tie získajú spolu 348 228 Eur na nákup kníh podľa svojho výberu. Vybrané školy nákup kníh budú realizovať od 2.1. do 15.3.2021.

Zoznamy kníhkupectiev, ktoré si školy uviedli v žiadosti ako preferované, sme poskytli Združeniu vydavateľov a kníhkupcov SR na dojednanie špeciálnych zliav pre jednotlivé kníhkupectvá. Školy však majú možnosť nakupovať v akomkoľvek kníhkupectve, kde si zabezpečia zvýhodnené podmienky. Titulová ponuka pre školy bola na základe dohody s Ministerstvom školstva finalizovaná v spolupráci s Knižnicou pre mládež Košice.

Zoznam podporených škôl – Čítame radi 1
Zoznam odporúčaných kníh + legenda
Zoznam najlepších detských kníh_2020

Čítame radi 2
vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom k navýšeniu finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame radi“ pokračovalo vo výbere z tých žiadateľov, ktorých projekty neboli doteraz podporené a ktoré boli v dôsledku obmedzených finančných prostriedkov na tento projekt neúspešné v decembri 2020. Ministerstvo školstva vyčlenilo na pokračovanie projektu pod názvom „Čítame radi 2“ sumu 400 000 Eur.

Žiadosti boli opätovne posudzované výberovou komisiou. Na základe bodového ohodnotenia členov výberovej komisie, bolo podporených 551 žiadostí. Zoznamy kníhkupectiev, ktoré si školy uviedli v žiadosti ako preferované, sme poskytli Združeniu vydavateľov a kníhkupcov SR na dojednanie špeciálnych zliav pre jednotlivé kníhkupectvá. Školy však majú možnosť nakupovať v akomkoľvek kníhkupectve alebo kníhkupectvách, kde si zabezpečia zvýhodnené podmienky. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do konca septembra 2021 a záverečnú správu zaslať do konca októbra 2021.

FAQ – Najčastejšie kladené otázky
Zoznam odporúčaných kníh (aktualizované 10.2.2021)
Katalóg detských kníh 2020
Katalóg detských kníh 2019
Katalóg detských kníh 2018
Štruktúrovaný zoznam kníh (T. Hujdič, V. Barátová, M. Rybár a kol.)
Zoznam kníh so zameraním na geografiu (P. Farárik)
Zoznam podporených škôl – Čítame radi 2