Federácia európskych vydavateľov, v spolupráci s vydavateľskými asociáciami jednotlivých krajín EU, po pandemickej prestávke opäť pripravila projekt
Young Publishing Professionals ktorý sa konal v dňoch 14. – 15. júna 2022 v Bruseli. Zmyslom projektu je networking mladých európskych vydavateľov do 35 rokov a zoznámenie sa s celoeurópskou vydavateľskou agendou a jej legislatívnym rámcom na úrovni Európskej komisie a Európskeho parlamentu.
Slovensko zastupovali: Miroslava Kobrtková z vydavateľstva Absynt a Daniela Kollárová z vydavateľstva Dajama. M.Kobrtková: „Bola to veľmi príjemná skúsenosť s nabitým programom, takže myslím, že aj do budúcna je to pre iných vydavateľov dobrá príležitosť, určite to odporúčam.“