Predsedníctvo Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska sa na svojom zasadnutí 24.01.2024 pripojilo k výzve na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, verejne publikovanej na internetovej stránke „peticie.com“, dňa 17.01.2024.

Knižný svet je zo svojej podstaty pestrý a demokratický. Poskytuje priestor celému spektru názorov a prúdov. Vždy, keď sa takáto rôznorodosť začala z pozície štátu, z pozície moci, alebo nejakej ideológie obmedzovať, znamenalo to celospoločenský kolaps a predzvesť totality. Obdobia, keď boli knihy na „indexe“, knihy, ktoré nemohli vychádzať, knihy, ktoré boli likvidované.

Z verejných vyjadrení ministerky kultúry máme obavu, že jej videniu je blízka jednostranne ideologicky zafarbená kultúra a umenie, mocenský spôsob rozhodovania, dehumanizácia menšín a neznalosť kultúrnej problematiky v jej celej šírke. Takýto spôsob riadenia rezortu kultúry vedie len ku chaosu, neznášanlivosti, zabrzdí kultúrny rozvoj a degraduje celú spoločnosť.

Z avizovaných legislatívnych návrhov máme obavu, že dôjde k deštrukcii fungujúceho systému kultúrnych a umeleckých inštitúcií, organizačnými zmenami, personálnymi výmenami a ovplyvňovaním ich rozhodovania politickými mocenskými zásahmi. Myslíme si, že diskutované rozdelenie fungujúceho RTVS neprinesie zvýšenú kvalitu, ale len chaos. Sme presvedčení, že štát by nemal priamo zasahovať do smerovania financií kultúre, osobitne cez verejnoprávne fondy (Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín), ktoré boli vytvorené tak, aby boli mimo dosah aktuálnej politickej moci. Dlhoročná činnosť týchto fondov sa osvedčila a ak môžeme hovoriť za oblasť literatúry, s podporou FPÚ vzniklo množstvo knižných projektov, ktoré by boli inak pre slovenskú kultúru stratené.

Žiaden minister kultúry nedokázal za tak krátku dobu vytvoriť v kultúrnej obci také negatívne očakávania. Vyslovujeme veľkú obavu o budúcnosť slovenskej kultúry a umenia pod gesciou pani Martiny Šimkovičovej. Preto sa pripájame k výzve na jej odstúpenie z funkcie.

Predsedníctvo ZVKS